Inversion

Inversion, även kallat extremt stabil skiktning, är ett speciellt väderläge, då varm luft inte kan stiga i höjdled som den brukar.

Detta gör att avgaser och andra luftföroreningar då blir kvar nära marknivån.

Normalt avtar lufttemperaturen med höjden, så att "paket" av extra varm - och därmed lättare - luft vid marken (till exempel avgaser eller skorstensrök) kan stiga uppåt obehindrat.

Vid inversion har det uppstått ett läge där lufttemperaturen istället, i ett begränsat skikt, ökar med höjden.

Inversion uppstår oftast då vädret är kallt och vindstilla, då marken kyler luften och kalluften som är tyngre också sjunker. Detta är vanligast i kuperade områden.

I storstäder kan inversionen leda till en koncentration av mycket höga halter av luftföroreningar vid marknivå. 
Göteborg har störst problem i Sverige på grund av läget vid en sluttning och den stora trafikmängden, men problemet kan även uppstå lokalt i till exempel ett bostadsområde.  

Sidan uppdaterad: 2022-09-08