Badvattenprovtagning

Badvattenprovtagning i Hammarö kommun

Vid följande kommunala badplatser kontrolleras badvattenkvaliteten under badsäsongen:

  • Mörudden (EU-bad)
  • Getingberget (EU-bad)
  • Räggårdsviken (EU-bad)
  • Lillängsviken (Grytudden)
  • Västra Söön


Följande badplatser är inte kommunala badplatser, men nyttjas ofta av allmänheten. Badvattenprover tas även vid dessa för att kontrollera vattenkvaliteten:

  • Rud
  • Västra Skagene
  • Tynäsudden
  • Lövnäs (N. Bryggerivägen)
  • Fjärdestrand (Kråkholmen)


Alla resultat från provtagningen publiceras så snart som möjligt på Havs- och vattenmyndighetens rapporteringssida Badplatsen.

Kontrollplan

Varje år fastställs en kontrollplan som talar om när proverna ska tas. 
Proverna tas sedan under en badsäsong som sträcker sig från 21 juni till 15 augusti. 
Det första provet ska tas strax före badsäsongens början.

Kontrollplan 2021

Läs mer

Kontakta oss

Formuläret har sparats
Kontakta gärna oss om du upplever problem med badvattenkvaliteten på någon av våra kommunala badplatser, ex. badklåda eller algblommning.


Kontaktuppgifter, om vi behöver mer information:
Sidan uppdaterad: 2021-03-05