Algblomning

Blommande alger förekommer i första hand under juli och augusti, när vattnet värmts upp till +15º C eller mer. Då kan en massiv tillväxt av planktonalger ske i näringsrikt vatten och detta är själva algblomningen. Detta kan inträffa även i områden som inte är påverkade av lokala utsläpp och är ett fullt naturligt fenomen.

Bild på algblomning vid Ruds badplats i Vänern.
Bild på algblommning i Vänern
13 juli 2021
I samband med vattenprover vid Västra Söön har vi upptäckt att det förekommer algblomning där. Kan även finnas på andra badplatser.

Teoretiskt kan algblomning ske året runt, men lugnt sommarväder gynnar blomning av blågrönalger, medan blåst oftast får blomningarna att brytas upp och försvinna. 
Skyddade vikar och strandområden med vassruggar är exempel på ställen där algblomning lättare uppstår.

Är det giftigt?

Det går inte att avgöra genom att bara titta på vattnet huruvida en algblomning är giftig och kan ge upphov till hudirritationer eller andra besvär. 
Bara ett gifttest kan ge ett bra svar på om algerna är skadliga eller inte.
 
Sök därför hellre upp badställen vid mer öppna stränder med god vattenomsättning och utan tydliga tecken på blomning, om du vill bada. 
Välj helst, om det är möjligt, sådana platser där blomning överhuvud taget inte förekommit nyligen.
 
Miljö- och byggförvaltningen tar sällan prov på algblomningar, då de ofta uppkommer för att sedan snabbt brytas upp och försvinna igen.
Följ istället råden nedan, när du misstänker att du upptäckt en större algblomning.
 
Några råd gällande algblomning:
 • Undvik alltid badande eller onödig kontakt med vatten, när vattnet visar tydliga tecken på algblomning. 
  Tecknen är att vattnet inte längre är klart som det brukar, täcks av en tydligt blågrön, grön eller gulgrön-gulbrunaktigt hinna eller är kraftigt grumlat av mycket fina trådar (som centimeterlånga tunna hårstrån) eller små blågröna "gryn" som liknar mycket små barr.
 • Har du ändå badat i algbemängt vatten, skölj noga av kroppen och tvätta sedan med tvål och vatten. Vid ögonirritation skölj ögonen med rinnande vatten. 
 • Läkare bör kontaktas om barn eller vuxna visar tydliga sjukdomssymptom efter bad/kontakt med blommande vatten. 
  Symptom för människa är hudirritation eller ögonbesvär, mag/tarmproblem med illamående, kräkningar och diarré. Symtomen kommer inom några timmar (högst 12 timmar) och varar i cirka 1-2 dygn.
 • Släpp inte barn eller husdjur till stränder eller i vatten med kraftig algblomning!
  Både barn och husdjur är högriskgrupper. Det gäller speciellt husdjuren (som exempelvis hundar, får, kor och hästar).
 • Misstänker du att ditt husdjur fått i sig algtoxin, kontakta då snarast veterinär!
 • Använd inte vatten från algblomningsområden som dricksvatten eller för matlagning. Kokning förstör inte gifterna!
 • Meddela kommunens miljö- och byggförvaltning när du upptäcker mycket kraftiga algblomningar, så kan vi gå ut med information om förekomsten via våra kanaler.  

Kontakta oss

Formuläret har sparats
Kontakta gärna oss om du upplever problem med badvattenkvaliteten på någon av våra kommunala badplatser, ex. badklåda eller algblommning.


Kontaktuppgifter, om vi behöver mer information:
Sidan uppdaterad: 2021-07-14