Radon i dricksvatten

När man använder radonhaltigt vatten i hushållet, avgår en stor del av radonet till inomhusluften.

Allt grundvatten, som kommer från jordlager och berggrund, innehåller radon.

Ytvattentäkter, som sjöar och vattendrag, innehåller nästan inget radon alls.

Vatten med radonhalter högre än ett par hundra Bq/l, förekommer i brunnar borrade i berg, samt i kallkällor och grävda brunnar där vattnet kommer från sprickor i berget.

Kommunalt vatten renas innan det går ut till hushållen och innehåller därför mycket sällan höga radonhalter.
 
På Hammarö har vattnet från många borrade brunnar, i bland annat Västra Skagene och på Tye, förhöjda radonhalter.

Vill du ta reda på om ditt dricksvatten innehåller radon, kan du enkelt ta ett vattenprov.
På SWEDAC:s hemsida hittar du de företag som är ackrediterade för att analysera radon i dricksvatten.  

Sidan uppdaterad: 2019-12-17 0 kommentarer

Kommentarer

Skriv en kommentar