Markradon

Jordlagret består normalt av 30 till 40 procent luft.
Den luft som finns i jorden har alltid en hög radonhalt, allt från 5 000 till 200 000 Bq/m3 (becquerel per kubikmeter).
 
Eftersom lufttrycket inomhus oftast är lägre än utomhus, kan radonhaltig jordluft lätt sugas in i ett hus, särskilt om marken är luftgenomsläpplig och husets grund otät.
 
Många kommuner har låtit undersöka radonsituationen och har kartor som visar områden med hög, normal eller låg risk för radon. 
Tyvärr finns ingen sådan karta för Hammarö kommun.   
Sidan uppdaterad: 2019-12-04 0 kommentarer

Kommentarer

Skriv en kommentar