Radon

Radon är en luktlös och färglös gas. Det enda sättet att avgöra radonhalten i en bostad, är genom att mäta.

Husbilder 006.jpg
Bild på ett hyreshus på området Lunden.

När man  andas in radonhaltig luft, kan den skada cellerna i luftvägar och lungor.
Bor man under lång tid i ett hus med höga radongashalter, ökar därför risken för att drabbas av lungcancer. Även låga halter kan med tiden leda till lungcancer, men då är risken betydligt mindre.  

Därför är det viktigt att mäta och åtgärda höga radonhalter inomhus.
 
Radon i bostäder kan komma från tre olika källor:
• Marken under och runt om huset
• Byggnadsmaterialet
• Vatten från en egen brunn
 

Beställa mätning

Vill du beställa en radonmätning, bör du anlita något av de företag som är ackrediterat för att analysera radon i inomhusluft. 

Företagen hittar du på SWEDACs hemsida.

Åtgärda radon

 

Radonbidrag 

Dessvärre har regeringen beslutat att i nuläget inte tilldela mer pengar i budget till radonbidrag från och med 2022.
Det innbär att man inte längre kan ansöka om bidraget efter april 2021 och att 2021 är sista året för stödet.
Läs gärna mer på Länsstyrelsens hemsida.
Sidan uppdaterad: 2021-10-07