Fukt & mögel

Har du fuktfläckar eller missfärgningar i ditt hem?
Detta är ofta tecken på mögel- och fuktskador, vilket också kan visa sig genom mögellukt, färg som flagnar och tapet eller golvmattor som bubblar sig.

Varför uppstår skadorna? 

Mögel trivs bra i fuktiga miljöer. Därför är badrum särskilt utsatta. Läckande vatten- och avloppsstammar är också en vanlig orsak till fukt och mögel.
Skador i badrummet kan även bero på att ventilationen inte klarar av all fukt som kommer från duschen och tvätten. Se över tätskikten i golv och tak så att dessa fungerar som de ska.
Markfukt kan också skapa problem för dig som bor i småhus.

Så här förebygger du själv fukt- och mögelskador i badrum:

  • Rengör golvbrunnar regelbundet och håll rent under badkaret.
  • Använd duschdraperi samt torka upp vatten på golvet efter dusch och bad.
  • Vädra badrummet efter dusch och bad för att minska fuktbelastningen.
  • Häng inte upp för mycket tvätt i badrummet.
  • Kontrollera ventilationen. Ett enkelt sätt att ta reda på om den fungerar är att se om frånluftsventilen kan suga tag i en pappersbit.
  • Undvik att borra hål i badrummets väggar och tak, särskilt i närheten av duschen.
  • Kontakta fastighetsägaren innan du installerar en tvättmaskin eller torktumlare.

Hur påverkas hälsan?

Fuktskador påverkar din hälsa, speciellt om skadorna inte repareras i tid.
Mögel, kvalster, alger och bakterier förökar sig, vilket kan påverka känsliga personer som redan har astma eller överkänslighet.
Inredning som förstörs av fukten sprider dessutom kemiska ämnen.
Barn och ungdomar samt personer med exempelvis allergier och luftvägsbesvär, är extra känsliga. Därför bör problemet åtgärdas så snabbt som möjligt.

Hur du kommer till rätta med problemet

Kontakta din fastighetsägare, som är den som ansvarar för inomhusmiljön. Du som bor i bostadsrätt pratar med föreningens styrelse.
Hjälper inte detta kan du prata med oss på miljö- och byggförvaltningen. Bedömer vi att problemet kan vara en risk för olägenhet, kan vi ställa krav på att skadan ska utredas och eventuellt åtgärdas.
Äger du din egen villa, vänder du dig till ditt försäkringsbolag eller ett konsultföretag.    

Sidan uppdaterad: 2023-01-05