Insamling av matolja

Matolja och stekfett som hälls ned i avloppet stelnar och är en av de vanligaste anledningarna till att det blir stopp i ledningsnätet. Men både använd matolja och stekfett kan i stället tas om hand och bli till en resurs! Tar vi tillvara på det kan det gå till fettåtervinning eller användas för framställning av biogas och biodiesel.

På återvinningscentralen kan du gratis hämta en ”miljötratt”, som skruvas fast på en vanlig PET-flaska och försluts med ett lock. Överbliven matolja och stekfett hälls i tratten och flaskan, och kan sedan förvaras med övrig källsortering. Trattlocket förhindrar otrevlig lukt och läckage.

När flaskan är full skruvas tratten av och korken sätts tillbaka. Flaskan lämnas in på avdelningen för farligt avfall på återvinningscentralen, och tratten används igen med en ny flaska.

Sidan uppdaterad: 2022-03-30