Förändringar i renhållningstaxan 2020

Under 2020 kommer det bli några prisförändringar i renhållningstaxan. Förändringarna kommer i första hand röra de kunder som idag använder dragavstånd och de kunder som har säckhämtning. Prisjusteringarna är till för att täcka upp kommunens omkostnader för de tjänsterna. Nedan kan du läsa vilka poster som blir dyrare nästa år i taxan och hur det påverkar dig som kund. I högerkolumnen hittar du även hela renhållningstaxan bifogad.

Extra hämtning av kärl

190-liters kärl ändras från 115 kr till 125 kr.
240-liters kärl ändras från 125 kr till 130 kr.
660-liters kärl ändras från 200 kr till 210 kr.

Dragavstånd

1,5–10 meter ändras från 5 kr till 25 kr per tömningstillfälle.
10–20 meter ändras från 10 kr till 30 kr per tömningstillfälle.
21–30 meter ändras från 20 kr till 35 kr per tömningstillfälle.
31-50 meter ändras från 30 kr till 40 kr per tömningstillfälle.

Tvätt av kärl

Priset ändras från 125 kr till 260 kr per kärl.

Hämtning av säck

Hämtning av säck föreslås höjas med 300 kr per post och år.

Hur påverkar det mig som har säck med tömning varannan vecka?

Idag betalar du som fastighetsägare 2350 kr per år (1155 kr för grundavgift och 1195 kr för tömning). Från och med 2020 kommer kostnaden bli 2650 kr (1155 kr för grundavgift och 1495 kr för tömning).

Hur påverkar det mig som har säck med tömning varannan vecka och ett dragavstånd upp till 10 meter?

Idag betalar du som fastighetsägare 2480 kr (1155 kr för grundavgift, 1195 kr för tömning och 130 kr dragavgift). Från och med 2020 kommer kostnaden bli 3300 kr (1155 kr för grundavgift, 1495 kr för tömning och 650 kr för dragavgift).

Hur påverkar det mig som har ett 190-liters kärl med tömning varannan vecka och ett dragavstånd upp till 10 meter?

Idag betalar du som fastighetsägare 2480 kr (1155 kr för grundavgift, 1195 kr för tömning och 130 kr dragavgift). Från och med 2020 kommer kostnaden bli 3000 kr (1155 kr för grundavgift, 1195 kr för tömning och 650 kr för dragavgift).

 

Sidan uppdaterad: 2022-01-04