Dispens för kompostering, kärl, hämtning

Om du exempelvis vill kompostera matavfall eller latrin, ha ett gemensamt kärl med en granne eller få förlängt tömningsintervall av din soptunna, så behöver du anmäla eller ansöka om detta. 
Miljö- och byggnadsnämnden är den nämnd som prövar om du kan få dispens. 

Avgifter för handläggning av dispenser

  • Anmälan om kompostering - Avgift 1 291 kr, möjlighet till rabatt på renhållningsavgiften 15%
  • Ansökan om kompostering av latrin - Avgift 1 291 kr
  • Anmälan om gemensamt kärl - Avgift 1 291 kr
  • Ansökan om förlängt hämtningsintervall - Avgift 1 291 kr

 

Sidan uppdaterad: 2022-01-20