Föranmäl privatbesök med företagsbil

Om du som privatperson, boende i Hammarö kommun, vill besöka återvinningscentralen med en företagsregistrerad bil av typen lätt lastbil behöver du föranmäla ditt besök. Det är bara du som privatperson som kostnadsfritt får lämna ditt privata hushållsavfall på återvinningscentralen, och endast du som står ansvarig vid en kontroll. Företagare och verksamheter betalar för sina besök.

Vy över återvinnignscentralen

Hantering av dina personuppgifter enligt GDPR

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, stad, bilens företagsnamn, registreringsnummer, telefonnummer och e-postadress. Anledningen till att vi behandlar dina personuppgifter är för att vi ska kunna föra statistik för besöksfrekvensen vid vår anläggning. Detta görs med avsikt att planera verksamheten och fullgöra vår uppgift som myndighet. 

Vi tillämpar alltid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är allmänt intresse. Dina uppgifter kommer att sparas. 

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Utgångspunkten är att vi inte överför dina personuppgifter till ett land utanför EU, om det ändå skulle behövas så informerar vi dig. Personuppgiftsansvarig är servicenämnden i Hammarö kommun, Box 12, 663 21 skoghall. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på telefon 054-51 50 00 eller via mejl service@hammaro.se

Du når vårt dataskyddsombud via dataskyddsombud@hammaro.se eller 054-51 50 00. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter, har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten .

Fyll i föranmälan 

Klicka på länken nedan för att fylla i din föranmälan för ditt besök med företagsbil på återvinningscentralen. Föranmälan gäller endast personer boende i Hammarö kommun.

OBS! Du kan behöva rensa din webbhistorik för att göra en ny anmälan.

Undersökningen genomförs via Webropol: Föranmälan privatbesök med företagsbil (webropolsurveys.com)      

Sidan uppdaterad: 2022-05-02