Inbjudan till samråd- Mosstorps avfallsupplag

Hammarö kommun inbjuder till samråd inför planerad ansökan om ändrat tillstånd för Mosstorps avfallsupplag. Ändringen innebär att lakvatten från deponi ska renas lokalt innan utsläpp till Skageneviken. Mer information om ändringen kan ni läsa i samrådsunderlaget.

Här kan du ta del av hela samrådsunderlaget.pdf

Vi behöver din hjälp med att fylla i en enkät för att indentifiera brunnar runt sjön Skagenviken

För att vi ska kunna identifera brunnar och vattenledningar från sjön Skagenviken ber vi dig som bor runt sjön att fylla i en enkät.  

Här kan du ladda ner enkäten med bifogad karta över området.

Mejla in enkäten till: christoffer.henriksson@hammaro.se

Enkät Dricksvatteninventering

Inom ramen för samrådet avseende ansökan om ändring av tillstånd för Mosstorps avfallsupplag har framkommit uppgifter om att alla dricksvattenbrunnar i området inte finns registrerade hos kommunen eller SGU samt att sjöledningar existerar vars lägen är okända.

Som en del av utredningar i samband med ansökan om ändring avser därför Hammarö Kommun att utföra en brunns- och sjöledningsinventering i aktuella områden runt Skageneviken. Undersökningen syftar till att identifiera befintliga brunnar samt vattenledningar från sjön (Skagenviken) i området enligt kartan ovan.

Alla brunnar är av intresse oavsett om de är i drift idag eller inte. Dvs. både berg- och grusbrunnar, samt om dessa är borrade eller grävda. Nivåmätningar och provtagning kan eventuellt behöva genomföras i utvalda brunnar. Vi önskar därför Er tillåtelse för att genomföra mätningar och eventuellt kvalitetsprovtagningar i Er brunn (om det är möjligt med avseende på brunnskonstruktion).

Med vattenledningar syftas här på ledningar som avser föra vatten, oavsett användningsområde, från sjön till fastigheter inom området på kartan.

Vi är tacksamma om ni svarar på denna enkät så noggrant som möjligt, samt markera på ett brunnens eller ledningens ungefärliga läge på kartan nedan och återsänder dem i svarskuvertet senast den 23 april 2021.

 

Sidan uppdaterad: 2022-05-11