Kompostering

När du komposterar får du en näringsrik gödning och förbättrar jorden i din trädgård. Dessutom får du tillfredsställelsen av att veta att du bidrar till en bättre miljö.

Om du komposterar allt animaliskt och vegetabiliskt hushållsavfall i en skadedjurssäker behållare, kan du dessutom få renhållningsavgiften reducerad med 15%. För att erhålla rabatten, måste du anmäla att du komposterar till miljö- och byggnadsnämnden och samtidigt intyga att du komposterar allt organiskt matavfall.

Blanketter för detta hittar du bland våra e-tjänster. 

Vad är tillåtet?

Det är tillåtet att kompostera trädgårdsavfall som löv, kvistar och liknande på den egna fastigheten. Det får du göra utan att först kontakta kommunen. För att få kompostera köksavfall, som matrester, måste du göra en anmälan till miljö- och byggnadsnämnden.

Kompostering av latrin

För att få ha torrdass, mulltoa, latrinkompost eller liknande, där du själv tar hand om latrinet, måste du först få tillstånd. Detsamma gäller om du vill separera och sprida urin. En skriftlig ansökan gör du då hos miljö- och byggnadsnämnden.

Använd rätt kompostbehållare

När du komposterar köksavfall och latrin, måste komposten vara skadedjurssäker och värmeisolerad (vid permanent boende). En latrinkompost ska också ha en tät botten och vara skyddad så att regnvatten inte tränger in.

Tänk på att du själv ansvarar för att ta hand om den färdiga komposten på din egen fastighet. Du ska även se till att behållaren underhålls utan att någon störs.

Läs gärna mer om kompostering i vår komposteringsguide.  

Sidan uppdaterad: 2022-01-04