Avfallsplan

I kommunens avfallsplan finns mål för hur avfallshanteringen i kommunen ska utvecklas de närmaste åren. Nuvarande avfallsplan gäller för åren 2017-2027. Målen handlar framför allt om separat insamling av matavfall för produktion av biogas till fordon och stärkt samarbete med andra kommuner i regionen.

Sidan uppdaterad: 2022-01-04