Nu pågår underhållsstopp på Stora Enso Skoghalls Bruk

19 oktober 2020

Vecka 43 har Stora Enso Skoghalls Bruk driftstopp för att genomföra nödvändigt underhållsarbete. Under stoppet blir vi fler på ön eftersom fler företag och dess anställda kommer till Hammarö för att jobba. Du som vistas i kommunen spelar en viktig roll för att hjälpa till att förhindra covid-19 smitta och se till att trafik och annan service flyter på som vanligt under stoppet.

Stora Enso Skoghall

Du spelar en viktig roll!

Du kan hjälpa till, genom att:

  • Fortsätta hålla avstånd till andra.
  • Anpassa om möjligt dina körtider. Fler som reser till ön kan innebära köbildning på t.ex. Knappstadsvägen.
  • Anpassa om möjligt dina matinköp. Vi kommer vara fler i affärer och på restauranger.

 

Så här har Hammarö kommun och Stora Enso förberett arbetet

Hammarö kommun har informerat alla livsmedelsverksamheter i kommunen om det planerade stoppet och att det kan innebära fler personer än vanligt i deras verksamhet.

Utöver normala säkerhetsrutiner har Skoghalls Bruk vidtagit omfattande åtgärder efter samråd med Smittskydd Värmland, Hammarö kommun och andra aktörer för att skydda medarbetare, entreprenörer och lokalsamhället från covid-19 smitta.

I samband med stoppet kan lukt och ljud förekomma från verksamheten. Driftstoppet förväntas att pågå under hela vecka 43.

Tack för att vi alla hjälps åt under denna vecka!

Sidan uppdaterad: 2020-10-19