Skärpta allmänna råd införs för att bromsa smittspridningen i Värmlands län

12 november 2020

Folkhälsomyndigheten har, efter samråd med bland annat smittskyddsläkare och länsstyrelsen i Värmlands län, fattat beslut om skärpta allmänna råd. Syftet är att ytterligare minska trängsel och antalet kontakter mellan människor.

Budskap i med hjärta

Sidan uppdaterad 2020-11-13 kl.13.00.

Beslutet gäller till och med den 10 december 2020, men kan förlängas.

Antalet personer som diagnosticerats med covid-19 i Värmland har ökat kraftigt, med bland annat en ökad belastning på hälso- och sjukvården som följd. Därför krävs det nu extra åtgärder utöver Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.

Från och med den 12 november uppmanas alla som vistas i Värmlands län att:

Undvik att umgås med andra

Träffa om möjligt inte andra personer än de som du bor tillsammans med. Du som bor ensam kan välja ut några få personer i din närhet att umgås med. Delta eller anordna inte privata tillställningar som till exempel fester, middagar eller afterwork. Om du är på jobbet behöver du begränsa dina kontakter med andra människor genom att hålla avstånd på 1,5-2 meter. Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök, omfattas inte av råden.

Avstå från besök på allmänna platser

Vistas inte i inomhusmiljöer där människor samlas. Det gäller till exempel butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i livsmedelsbutiker, apotek eller medicinsk motiverad träning omfattas inte av detta råd. Tänk alltid på att hålla avstånd.

Avstå från evenemang och aktiviteter

Delta inte på möten, konserter, föreställningar, religiösa evenemang, högtidsfirande, idrottsträningar, matcher, tävlingar, cuper, uppvisningar eller andra aktiviteter oavsett om det sker inomhus eller utomhus. Undantag är idrottsträningar för barn och ungdomar födda 2005 eller senare. Undvik också hälso- eller skönhetsvård som inte är medicinskt motiverat.

Avstå från onödiga resor

Undvik resor inom och utanför Värmland. Undantag är resor till och från arbetet, studier eller hälso- och sjukvård. Om du måste resa är det viktigt att du gör det på ett säkert sätt, till exempel genom att alltid hålla avstånd till andra och att träffa så få nya personer som möjligt.

Lokala allmänna råd för verksamheter och arbetsgivare i Värmland

Lokala allmänna råd gäller också för verksamheter som till exempel butiker, köpcentrum och idrottsanläggningar. Åtgärder behöver vidtas så att var och en ska kunna följa de allmänna råden ovan. Arbetsgivares åtgärder kan till exempel vara att erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån, skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten. Verksamheter kan också minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa öppettiderna och erbjuda digitala alternativ.

Utöver de lokala råden så kvarstår sedan tidigare publiktaket på max 50 personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Läs mer om vad de nya lokala råden innebär för verksamheter i Hammarö kommun här!

Läs mer om de lokala restriktionerna för länet på Krisinformation.se.

Ta del av mer information med frågor och svar på Länsstyrelsens webbplats.

 

Sidan uppdaterad: 2020-11-13