Nytt råd gällande föreningsidrott för personer födda 2004 och senare

10 december 2020

Med anledning av att det kommit nya råd för hur föreningsidrott ska bedrivas för personer födda 2004 och senare så har Hammarö kommun tagit fram riktlinjer för hur detta ska följas.

Tjejer spelar basket

Det som gäller är att det kommer att vara möjlighet att bedriva idrotts- och fritidsaktiviteter för personer som är födda 2004 och äldre. Detta ska dock ske på ett smittsäkert sätt, vilket innebär att nedanstående riktlinjer måste uppfyllas:

Riktlinjer för idrottsutövande för personer födda 2004 och äldre

1. Hålla avstånd till varandra
Detta innebär att träningen inte får innehålla närkampsspel - regeln om att hålla avstånd gäller på träningen likväl som i tex affären.

2. Inte dela utrustning med varandra
Detta innebär för tex basket och handboll att varje person använder en personlig boll - om man måste göra en passningsövning minimera det till två deltagare som då spritar händer och boll innan och efter varje användande.

3. När det är möjligt att genomföra aktiviteten utomhus
Här förordar vi att alla fortfarande planerar de flesta aktiviteterna utomhus

4. Undvika gemensamma omklädningsrum
Ombyte sker hemma innan och efter aktiviteten.

5. Resa till och från aktiviteten ska individuellt

6. Utföra aktiviteten i mindre grupper
En mindre grupp är 8 personer som skall kunna genomföra aktiviteten isolerat från varandra. Detta innebär att om ni är en grupp med 16 aktiva så skall den delas i två grupper med en ledare per grupp. Viktigt här att ledaren följer sin grupp och inte sedan tar hand om en ny grupp. Isolerat från varandra innebär att en grupp kan köra inomhus och den andra utomhus eller att man kan dela av planen med ridåvägg och ha en grupp på var sida. Är det 24 aktiva så är det som ni förstår tre grupper som gäller! Isolerat från varandra innebär att de inte skall ha kontakt med varandra detta innebär att de inte träffas på väg in till aktiviteten, under aktiviteten eller efter aktiviteten. Så en uppdelning på en yta där en eller flera förlupna bollar kan göra att ena gruppen har kontakt med den andra är inte ok. De grupper som är födda 2004 och äldre ska också hållas isolerade från de som är födda 2005 och yngre när man genomför verksamheten.

Det nya allmänna rådet och riktlinjerna som ska följas gäller från måndag den 14 december och till och med den 30 juni eller tills dess att nya allmänna råd kommer.

Detta råd och riktlinjer gäller inte för personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott eller för barn och unga födda 2005 och senare som kan fortsätta sitt idrottsutövande enligt de tidigare covid-anpassningar som gjorts.

För att undvika spridning av covid-19 bör föreningar och andra associationsformer även:

  1. Om möjligt skjuta upp årsmöten och föreningsstämmor eller genomföra dem digitalt.
  2. Undvika andra möten eller genomföra dem digitalt.

 

För att undvika spridning av covid-19 bör föreningar som bedriver idrott, kultur och fritidsaktiviteter:

  1. När det är möjligt hålla träningar och andra aktiviteter utomhus.
  2. Minimera antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt undvika trängsel.
  3. Avstå från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar, med undantag av sådan idrott som är yrkesmässig eller enstaka tävlingar eller matcher som riktar sig till barn födda 2005 och senare. Här har kommunerna i Värmland gemensamt beslutat att inga tävlingar/matcher får arrangeras över kommungränserna utan för att spela match så får ni genomföra en egen internmatch eller lokalmatch. Detta gäller i första hand över jul- och nyårshelgerna, sedan får vi fatta nya beslut.

 

Ikväll genomför RF/SISU Värmland en digital informationsträff 18.00-18.30 - länk till den har ni nedan:
https://www.rfsisu.se/varmland/Nyheter/Egnanyheter/valkommentilldigitaltmote1012?fbclid=IwAR08qR10Tvtn2tSF_EEkNYOJAI0rKvHoUKfsiLTMQJM0ou8xw_mXizuuUq8

Vi kan förstå att många har läst de nya råden och tänkt till veckan kan vi köra igång och träna som normalt. Tyvärr är läget inte normalt och dessa riktlinjer är det vi har att förhållas oss till för att hålla ner smittspridningen och gemensamt ta vårt ansvar. Vi uppmanar er att se möjligheter och inte alla gråzoner och problem om ni väljer att i en om väldigt anpassad miljö erbjuda någon from av aktivitet för de som är födda 2004 och äldre.

Dock är det helt upp till er som förening om ni väljer att öppna upp för träning eller avvakta till efter helgerna - för det är ni som ansvarar för att aktiviteten utförs på ett smittsäkert sätt vilket innebär ovanstående riktlinjer.

Ta hand om er och tillsammans hjälps vi åt för att minska smittspridningen!

Sidan uppdaterad: 2020-12-10