Förändrade rutiner med anledning av covid-19 gällande förskola och skola

18 november 2020

Nu har det kommit förändrade rutiner från Smittskydd Värmland och Region Värmland gällande förskola och skola. Bland annat så ska förskolebarn med symptom alltid vara hemma i minst 7 dagar om symptomen inte är borta inom 24 timmar. Vårdnadshavare med bekräftad covid-19 eller som väntar på provsvar får inte längre lämna/hämta sitt barn på förskola/skola.

Tre glada barn ligger ner och läser en bok tillsammans

Det här gäller om ditt barn i förskolan blir sjuk

Vid symtom gäller:

  • Om barnet har symtom kortare tid än 24 timmar ska barnet stanna hemma ytterligare två dagar efter att symtomen gått över. Det är för att vara säker på att barnet är friskt och att symtomen var snabbt övergående.
  • Om barnet har symtom längre än 24 timmar ska barnet vara hemma som om det hade covid-19.
    Detta ska vara uppfyllt:
    • Minst sju dagar sedan barnet fick symtom och
    • förbättrat allmäntillstånd och
    • feberfri senaste två dygnen.

Kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan kvarstå även efter sju dagar, men barnet kan då återgå till förskolan om ovanstående är uppfyllt.

Det här gäller för hämtning/lämning om du som vårdnadshavare är sjuk

Vårdnadshavare som har konstaterad eller misstänkt covid-19 får inte längre lämna barn på förskola och skola.

Vårdnadshavare som bor med någon som har konstaterad covid-19 får lämna barn på skola och förskola om det är nödvändigt och de själva inte har symptom. Överlämning ska ske utomhus.

Fler åtgärder som görs inom skola för minskad smittspridning

Förändringar gällande modersmålsundervisning

Modersmålsundervisning för åk F-6 pausas helt. Modersmålsundervisning för elever i åk 7-9 genomförs digitalt. Beslutet gäller till och med den 10 december, men kan förlängas.

Förändringar gällande kulturskolan

Kulturskolans gruppaktiviteter inklusive enskild undervisning pausas tillfälligt. Individuell distansundervisning genomförs där det är möjligt. Beslutet gäller till och med den 10 december, men kan förlängas.

Övrigt bra att känna till för dig som vårdnadshavare

Hammarö bibliotek ställer om och öppnar upp enbart för bokade besök

För att minska antalet besökare och säkerställa trygga besök så kommer Skoghalls bibliotek tillfälligt att hållas stängt för allmänna besök. Vill du låna böcker så kan du ringa till biblioteket på telefon 054-51 52 00 och boka en tid för att komma och låna.

Sidan uppdaterad: 2020-11-18