Nu erbjuds personal inom vård och omsorg och hälso- och sjukvård att vaccinera sig mot covid-19

14 januari 2021

Nu är vi igång igen! Den här gången så är det personal inom vård och omsorg samt hälso- och sjukvård som erbjuds att vaccinera sig mot covid-19. En som fick vaccinet redan idag var Erika Danielson, sjuksköterska inom hemsjukvården. - Vi vaccinerar ju själva så vi är vana. För mig var det en självklarhet, säger Erika Danielson.

Närbild på personal
Erika Danielsson, sjuksköterska i Hammarö kommun

När det gäller vaccination av personal så är det Region Värmland som sköter vaccineringen. Du som medarbetare kommer att få information från din chef och kan därefter boka in din tid. Vaccineringen av personal inom hälso och sjukvård utförs på infektionskliniken i Karlstad.

Enligt Region Värmland så kommer vaccinationen mot covid-19 att genomföras i fyra faser. I den första fasen så kommer följande grupper att vaccineras först.

  • Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst i ordinärt boende.
  • Personal inom äldreomsorgen som arbetar nära boende och omsorgstagare.
  • Hushållskontakter, det vill säga vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör riskgrupp.

I den andra fasen med start i februari så kommer övriga personer som är 70 år eller äldre att erbjudas vaccinet samt vuxna som får insatser enligt LSS och personal inom funktionsstöd.

Mer information om vaccinering hittar du på 1177.

Sidan uppdaterad: 2021-01-14