Nu är vaccineringen på Hammarö igång!

12 januari 2021

Under tisdagen så drog äntligen den efterlängtade vaccineringen mot covid-19 i Hammarö kommun igång. Först ut var Ingrid Davidsson på Djupängens äldreboende. - Det gick bra, det var ingen fara, säger Ingrid nöjt efteråt.

Ingrid Davidsson vaccineras mot covid-19.
Ingrid Davidsson på Djupängens äldreboende var först på Hammarö att vaccineras.

Väntan har varit lång. I korridoren så möter vi en anhörig som nyfiket frågar om det är idag som vaccineringen är och som belåtet får det bekräftat. Hos personalen är det fullt fokus.

- Alla sjuksköterskor har gått eller kommer att gå utbildning för att kunna ge vaccinet. Det kommer att gå snabbt nu när vi är igång, berättar Annelie Larsson, distriktssjuksköterska och Maria Lind, sjuksköterska.


Maria Lind, sjuksköterska och Annelie Larsson, distriktssjuksköteska på Djupängens äldreboende.

Med stolthet kör nu vaccineringen igång

Djupängen har trots sin storlek med 120 boendeplatser och personal klarat sig väl från smitta och större utbrott, precis som för kommunens verksamheter överlag som enbart handlat om enstaka fall och hittills inte varit något större klusterutbrott.

- Jag är otroligt stolt över allt arbete som gjorts. Alla våra medarbetare både här på Djupängen och i andra verksamheter i kommunen i stort har gjort ett fantastiskt jobb med att hindra smittspridningen i kommunen och tillsammans så har vi lyckats väl, säger Aniko Andersson, chef inom socialförvaltningen.

Nu kommer kommunen att fortsätta vaccineringen inom äldreomsorgen.

- Alla boende på Djupängen kommer att få sin första dos redan denna vecka. Nästa vecka så fortsätter vi med brukare inom hemtjänsten. Även vaccineringen av personalen är på gång men den kommer att skötas av Region Värmland. Vi följer den vaccinationsordning som Folkhälsomyndigheten rekommenderat, säger Alexandra Strandberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Så här kommer vaccinationsordningen att se ut

Enligt Folkhälsomyndigheten ska följande grupper prioriteras i steg 1.

  • Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst i ordinärt boende.
  • Personal inom äldreomsorgen som arbetar nära boende och omsorgstagare.
  • Hushållskontakter, det vill säga vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör riskgrupp.


Personalen kommer att vaccineras via kommunens företagshälsovård och kommer att få information via sin närmsta chef.

Vaccineringen för hela kommunen beräknas ske under en tidsperiod på cirka 6 månader.

Sidan uppdaterad: 2021-01-12