Konsekvenser av de allmänna råden i Hammarö

13 november 2020

Torsdagen den 12 november beslutade Folkhälsomyndigheten att införa extra restriktioner för hela Värmlands län. Dessa riktar sig till alla invånare, privata aktörer, föreningslivet och besökare. Restriktionerna gäller till och med den 10 december, med möjlighet till förlängning. Här kan du läsa mer om hur detta påverkar våra verksamheter.

Pratbubbla med bokstaven i inuti

Så här påverkas våra kommunala verksamheter

 • Kommunala idrottsanläggningar, inomhushallar, badhus, gym och ishall stänger för allmänheten. För barn och unga är dock idrott viktigt. Eftersom barn och ungas påverkan på smittspridningen är låg kan de fortsätta träna sin idrott. Verksamheterna kommer därför att hålla öppet för kommunal verksamhet och träning för barn födda 2005 och yngre. Detta gäller anläggningarna Hammarö ishall, Sätterstrands badhus, Kilenegården samt alla kommunens idrottshallar och idrottsanläggningar.
 • Hammarö bibliotek stänger som mötesplats och hålls enbart öppet för utlåning av böcker och andra medier. Biblioteket genomför också en rad extra åtgärder för att säkerställa trygga besök.
 • Obligatoriskt för besökare på äldreboende att bära skyddsvisir.
 • Öppna förskolan håller stängt.
 • Fritidsgården håller öppen men anpassar sin verksamheten med utomhusaktiviteter i så stor utstreckning som möjligt.
 • Kulturskolan håller öppet men anpassar sin verksamhet.
 • Träffpunkten på Hamnvägen hålls öppen för de boende men stängs för externa bokningar. Eventuell underhållning ställs tillfälligt in.
 • Företagsbesök flyttas fram eller hålls digitalt.
 • Förskolan fortsätter som tidigare med anpassningar vid hämtning/lämning för att minimera kontakt. Information lämnas från enheten till de som berörs.
 • Grundskolan fortsätter hålla sina lokaler stängda för utomstående (gäller även föräldrar)
 • Utvecklingssamtal i grundskolan fortsätter att hållas digitialt via länk.
 • Privata bokningar av kommunens lokaler, så som exempelvis  sockenstugan och våra gymnastikhallar, som bokas för kalas och andra tillställningar kommer att avbokas. De som har en bokning kommer att kontaktas för information gällande avbokning. Inga nya bokningar kommer att tillåtas.


Denna lista kan fyllas på allt eftersom beslut fattas.

Mer information om covid-19 och tidigare fattade beslut hittar du på vår samlingssida på hammaro.se.

Sidan uppdaterad: 2020-11-13