Uppdaterad information! Våra inomhusanläggningar håller stängt till den 18 april

8 april 2021

Coronastaben på Hammarö kommun fattade fredagen den 26 mars beslut om att stänga våra kommunala inomhusanläggningar med anledning av den ökade smittspridningen i kommunen. Beslutet gällde till en början fram till 11 april, men eftersom läget fortfarande är ostabilt avvaktar vi ytterligare och anläggningarna hålls stängda till och med 18 april.

Pratbubbla med bokstaven i inuti

Möjligheten att få hålla på med fysisk aktivitet är viktig för alla, så idrottsverksamheten uppmanas därför istället till att se över om det under denna period är möjligt att genomföra smittsäkra utomhusaktiviteter istället.

Vi uppmanar även de verksamheter som bedrivs i egna anläggningar att också se över sin verksamhet och ta sitt ansvar för att minska smittspridningen.

Sidan uppdaterad: 2021-04-08