Förkylningstider inom förskola och skola - detta gäller

9 september 2020

Nu när hösten är på ingång och vi samlas efter sommaren så är det vanligt att förkylningar kommer. Vi fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det är nu även möjligt för barn i skolålder att testa sig för covid-19.

Pappa känner på sitt barn panna om hen har feber.

Friska barn ska vara i skolan

Vi välkomnar alla friska barn och elever till våra förskolor och skolor.

Folkhälsomyndigheten har sammanställt befintlig kunskap om barn, unga och covid-19. Det nuvarande kunskapsläget visar att få barn och ungdomar drabbas av covid-19. Barn smittar också i lägre utsträckning än vuxna och olika skolverksamheter har inte visat sig vara drivande i smittspridningen. I de flesta fall där barn smittats av covid-19 har de smittats av en vuxen och symtomen är milda.

Vid sjuksymptom, stanna hemma och var hemma tills 48 timmar efter tillfrisknande

Stanna hemma med ditt barn om det känner sig sjukt, eller är på väg att bli sjukt, med symtom som snuva, hosta eller feber. Detta gäller även vid lindriga symtom. Vänta minst två dygn efter att barnet blivit friskt innan det går tillbaka till förskola eller skola.

I de fall barnet känner sig frisk men har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till skola och förskola om det gått minst sju dagar sedan insjuknandet.

Barn och unga i skolålder med symtom rekommenderas testning

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn i förskoleklass, årskurs 1-9 testas om de har symtom som kan tyda på coronaviruset, covid-19. På så vis kan barnen snabbare återgå till skolan om de har ett negativt provsvar och deras allmäntillstånd i övrigt tillåter det.

Vilka symptom är vanligast bland barn för covid-19?
De vanligaste symptomen vid covid-19 hos barn och unga är nytillkommen hosta och/eller feber. Andra vanliga besvär är nytillkomna symtom som halsont, andningsbesvär, generell muskelsmärta, rinnsnuva, nästäppa och huvudvärk. Dessutom är nytillkomna mag-tarmbesvär, framför allt diarré och kräkningar, vanligare hos barn än hos vuxna.

Vid positivt provsvar
Vid positivt provsvar behöver barnet stanna hemma minst två dygn efter att det är symtomfritt samt minst sju dagar efter insjuknandet. I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan det återgå till skola och annan verksamhet om det gått sju dagar sedan insjuknandet.

Vid symptom och inget test gjorts
Vid covid-19-symptom och inget prov har tagits behöver barnet stanna hemma så länge det känner sig sjukt samt ytterligare två symtomfria dygn. Under hela perioden undviks nära kontakt med personer utanför hushållet. I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till skola och förskola om det gått sju dagar sedan insjuknandet. Ovanstående upprepas vid varje nytt infektionstillfälle.

Mer information om covid-19 gällande dig som Hammaröbo hittar du på vår samlingssida på hammaro.se/coronaviruset.

Mer information om covid-19 gällande dig som anställd hittar du på vår samlingssida på intranätet.

Sidan uppdaterad: 2020-09-10