Elever i årskurs 7-9 inleder vårterminen med närundervisning

8 januari 2021

Vi hälsar alla barn och elever välkomna tillbaka till en ny spännande vårtermin. Efter dialog med Smittskydd Värmland kommer elever i årskurs 7-9 starta vårterminen med närundervisning. För att undvika trängsel i lokalerna har ytterligare åtgärder vidtagits. Samtliga klasser kommer att få en genomgång om dessa nya rutiner och förhållningsregler direkt vid skolstart på måndag.

Glada skolungdomar sitter och pluggar tillsammans

Uppföljning av nya rutiner

Vi har under hela pandemin följt läget i våra verksamheter och genomfört anpassningar utifrån dialog med Smittskydd Värmland och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. För att våra elever i årskurs 7-9 fortsatt ska kunna ha närstudier krävs det att nya rutiner och förhållningsregler följs. Vi kommer att följa upp utvecklingen för att säkerställa att så blir fallet. I annat fall kommer de att omprövas och vi får då göra nya anpassningar. 

Tänk på att följa de allmänna råden när du är tillbaka i skolan

  • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.
  • Tvätta händerna ofta med både tvål och vatten i minst 20 sekunder.
  • Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld.
  • Hosta och nys i armvecket. 
  • Undvik att röra ögon, näsa och mun.
  • Undvik resor.
  • Håll avstånd till andra på bussen. 

Läs mer om vad som gäller i förskola och skola om Covid-19.

Sidan uppdaterad: 2021-01-09