Distansundervisning för gymnasieskolor från och med den 7 december

3 december 2020

Folkhälsomyndigheten har rekommenderat att gymnasieskolorna ska bedriva distansundervisning från och med den 7 december 2020 till och med den 6 januari 2021. Detta är en av flera åtgärder för att minska smittspridningen i samhället. Gymnasiesärskolan och introduktionsprogrammen omfattas inte av rekommendationen.

dator.jpeg

Vissa undantag i distansundervisningen finns

Elever som blir särskilt lidande av distansundervisning ska få fortsätta med undervisning i lokalerna. Undantagen från Folkhälsomyndighetens rekommendation gäller även för:

  • praktiska moment som inte kan skjutas upp
  • nationella prov
  • andra examinationer som inte går att genomföra på distans
  • elever på introduktionsprogrammen, inklusive språkintroduktion
  • elever som i övrigt är sårbara vid distansundervisning.

 Läs mer om vad som gäller för din gymnasieskola och distansundervisning på karlstad.se

Sidan uppdaterad: 2020-12-03