Distansundervisning för elever i årskurs 7-9 resten av höstterminen 2020

16 december 2020

Uppdaterad 2020-12-16, kl.11.27. Med anledning av den ökade smittspridningen i länet har Smittskydd Värmland gått ut med en rekommendation gällande distansundervisning för länets högstadieskolor. Utifrån det så har Hammarö kommun beslutat att elever i årskurs 7-9 ska undervisas på distans från torsdag den 17 december och de resterande fyra dagarna fram till jullovet. Elever i grundsärskolan undantas och kommer fortsatt att få sin undervisning på plats.

Glada skolungdomar sitter och pluggar tillsammans

Beslut utifrån rekommendation av Smittskydd Värmland

Smittspridningen i samhället i Värmland har under de senaste veckorna fortsatt att öka. Med anledning av att ungdomar i högstadieålder är den grupp där smittan har ökat mest påtagligt de senaste veckorna så vill man nu se åtgärder. Smittskydd Värmland har därför gått ut med en rekommendation till länets samtliga högstadieskolor om att tillämpa distansundervisning så snart som möjligt och resten av höstterminen 2020. Ungdomarna uppmanas också att tänka på att begränsa sina sociala kontakter och deltagande i andra fritidsaktiviteter privat.

Uppmaningen om att ha undervisning på distans gäller för höstterminen. Vårterminen förväntas starta som planerat.

Fortfarande stabilt läge i Hammarö med få bekräftade fall

I Hammarö kommun så är läget inom skolan fortfarande stabilt och vi har inte haft någon större smittspridning mer än något enstaka bekräftat fall. Vi har under hela pandemin följt läget i våra verksamheter och gjort anpassningar.

Vi följer myndigheternas rekommendationer. Under onsdag så fattade bildningsnämnden det formella beslutet att följa rekommendationen och införa distansundervisning från torsdag och terminen ut.

Matlådor kan beställas för de som önskar skollunch

De elever som har behov av skollunch kommer att erbjuds detta i form av beställning av matlådor. Mer information kommer att skickas ut via mejl till både vårdnadshavare och elever från rektor.

Elever i grundsärskolan fortsätter sin undervisning på plats

Elever i grundsärskolan undantas från distansundervisningen och kommer även fortsatt att få sin undervisning på plats. Även andra elever som har behov av att vara på plats i skolan kommer att ges den möjligheten efter kontakt med respektive rektor.

Uppmanar till att alla tar ansvar och följer rekommendationerna även under ledigheten

Nu är vi inne i en period då det är av särskild vikt av att vi alla hjälps åt! Vi uppmanar därför alla vårdnadshavare till att fortsätta följa myndigheternas rekommendationer och att noggrant göra det under hela julhelgen.

Mer information om kommunens anpassningar av verksamheter utifrån aktuellt läge hittar du på hammaro.se/coronaviruset

Sidan uppdaterad: 2020-12-16