Detta gäller i samband med inreseförbud från Norge

25 januari 2021

Uppdaterad 2021-01-27. I flera länder har en ny variant av covid-19 viruset som bedöms vara mer smittsam upptäckts. För att förhindra att den nya varianten sprids i Sverige så har Folkhälsomyndigheten infört restriktioner för inresande från flera länder, däribland Norge. Du som själv inte vistats i Norge men som bor med någon som vistats där berörs också.

Norges flagga.

Uppdaterad 2021-01-27.

Informationen nedan ger en utförlig information om vad som gäller.

Person som haft en bekräftad infektionsepisod i covid-19 den senaste månaden undantas från nedanstående rekommendation.

1. Inresande personer och deras hushållskontakter

a) Inresande personer från riskland de senaste 14 dagarna, gäller både barn och vuxna, 

Gäller inte transit eller arbetspendlare, var god se nedan i punkt 2.

 • ska betraktas som misstänkt fall av covid-19 
 • ska ges information och förhållningsregler enligt smittskyddsblad ”Covid-19 – information och förhållningsregler för hushållskontakter”

 • ska i sju (7) dagar från inresa till Sverige
  • stanna hemma och inte träffa andra människor än dem i det egna hushållet
  • inte gå till arbete, skola eller fritidsaktiviteter
  • inte åka med allmänna kommunikationsmedel.
   Kan vistas utomhus samt göra nödvändiga inköp i mataffär och apotek om avstånd hålls.
 • ska provtas så snart som möjligt efter att de har kommit till Sverige, gäller även för asymtomatiska:
  • Provtagning ska upprepas på den 5:e dagen efter avresan från risklandet.
  • Om det första provet är negativt och det gått mer än sju (7) dagar sedan avresa från risklandet är upprepad testning inte aktuell. 
  • Minst ett prov ska tas om det är mindre än 14 dagar sedan inresande person kom till Sverige.
  • Barn under 6 år provtas i normalfallet inte.

Observera att provtagning alltid ska ske vid symtom. Detta oavsett om tidigare prov tagits. 

b) Hushållskontakter till inresande personer, gäller både barn och vuxna,  

Gäller inte transit eller arbetspendlare, var god se nedan i punkt 2. 
För vårdpersonal som är hushållskontakt se punkt 1 c.

 • bör stanna hemma i väntan på inresande persons provsvar (helst bör man invänta provsvar på prov nr 2 innan återgång till normala aktiviteter, men det är inget krav)
 • uppmanas i enlighet med de allmänna råden från Folkhälsomyndigheten att arbeta hemifrån, vara mycket uppmärksamma på milda symtom och undvika nära kontakt med andra personer
 • provtas vid symtom. Barn under 6 år provtas i normalfallet inte. 

c) Vårdpersonal (hälso- och sjukvård samt omsorg och tandvård) som är hushållskontakt till inresande personer som varit i riskland senaste 14 dagarna 

Gäller inte transit eller arbetspendlare, var god se nedan i punkt 2.

 • ska betraktas som misstänkt fall av covid-19 
 • ska ges information och förhållningsregler enligt smittskyddsblad ”Covid-19 – information och förhållningsregler för hushållskontakter”  

 • ska under samma tidsperiod som den inresande personen (se ovan) 
  • stanna hemma och inte träffa andra människor än dem i det egna hushållet 
  • inte gå till arbete, skola eller fritidsaktiviteter 
  • inte åka med allmänna kommunikationsmedel. 
   Kan vistas utomhus samt göra nödvändiga inköp i mataffär och apotek om avstånd hålls.
 • ska provtas vid symtom. 

2. Arbetspendlare/studerande och deras hushållskontakter

Vad är en arbetspendlare?
En person som reser dagligen eller varje vecka för arbete eller studier.
Även yrkeschaufförer ingår enligt vissa villkor. 

Obs! person som arbetar eller studerar med längre tidsintervall mellan arbetstillfällen/studier än en vecka eller inte provtas en gång per vecka ingår inte i begreppet pendlare - regler som gäller för "Inresande personer och deras hushållskontakter". 

Varför gäller olika regler för arbetspendlare/studerande och inresande?
Personer som arbetspendlar/studerar i Norge är undantagna från förhållningsregler förutsatt att de testar sig en gång i veckan. 

a) Arbetspendlare/studerande som bor i Sverige och som reser dagligen eller varje vecka för arbete/studier till Norge 

 • ska undvika att träffa personer utanför det egna hushållet när hen inte är på jobbet 
 • provtas minst en till två gånger i veckan
 • Om landet dit arbetspendlingen sker kräver frekvent regelbunden testning, behövs ingen ytterligare testning i Sverige. 
 • Den som bor i samma hushåll med den som arbetspendlar dagligen eller varje vecka behöver inte undvika att träffa andra. Detta gäller även vård- och omsorgspersonal inklusive tandvård, som alltså kan arbeta

b) Person som bor i Sverige och arbetar/studerar i Norge med längre tidsintervall än en vecka mellan arbetstillfällena/studierna 

Samma rekommendationer gäller som under rubriken ”Inresande personer från riskland de senaste 14 dagarna”. 

c) Arbetspendlare/studerande som bor i Norge och som reser dagligen eller varje vecka för arbete/studier till Sverige

 • ska undvika att träffa andra personer utanför det egna hushållet när hen inte är på jobbet under vistelsen i Sverige
 • provtas minst en gång per vecka samt vid symtom. 

d) Person som bor i Norge och arbetar/studerar i Sverige med längre tidsintervall än en vecka mellan arbetstillfällena/studierna 

Samma rekommendationer gäller som under rubriken ”Inresande personer från riskland de senaste 14 dagarna”.

Övrig information 

 • Personer med förhållningsregler har rätt att söka smittbärarpenning.
 • De som haft en bekräftad infektionsepisod i covid-19 den senaste månaden undantas från ovanstående rekommendation.
 • Arbetsgivare inom hälso- och sjukvård och omsorg ansvarar för att identifiera medarbetare som är inresande person, eller hushållskontakter till inresande person.
 • Närkontakter, det vill säga de som inte bor i samma hushåll (t.ex. arbetskamrater), berörs inte av dessa regler. 
 • Barn som har delat boende i Norge och Sverige undantas från förhållningsregler. 
 • Yrkesförare som åker över en gräns och lossar en last för att sedan återvända är även undantagna från att få förhållningsregler men bör testas regelbundet. 
Sidan uppdaterad: 2021-01-27