Då räknar Hammarö med att börja vaccinera

22 december 2020

Det är efterlängtat och snart är det dags! Under vecka 3, 2021 så räknar Hammarö med att kunna vaccinera de första mot covid-19.

- Det kommer att bli en historisk dag och vi är många som väntar och längtar. Därför så känns det jätteskönt att veta att vaccinet snart är här, säger Aniko Andersson Persson, förvaltningschef på socialförvaltningen.

Enligt Folkhälsomyndigheten ska följande grupper prioriteras i steg 1.

  • Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst i ordinärt boende.
  • Personal inom äldreomsorgen som arbetar nära boende och omsorgstagare
  • Hushållskontakter, det vill säga vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör riskgrupp 


De allra första som kommer att erbjudas vaccinet är brukare på Djupängens äldreboende. Den vaccinationen kommer att ges direkt på plats. Direkt efter så kommer vaccinationen att fortsätta för brukare inom hemtjänsten.

Personalen kommer att vaccineras via kommunens företagshälsovård och kommer att få information via sin närmsta chef.

Vaccinationen kommer ske under en tidsperiod på cirka 6 månader.

Mer information och anmälan för vaccinering kommer skickas ut till berörda per post inom den närmsta tiden.

Sidan uppdaterad: 2020-12-28