Frågor och svar gällande coronavirusfrågor inom förskola och skola

Här hittar du frågor och svar gällande coronaviruset och hanteringen av den i vår kommun.

När ska mitt barn stanna hemma från förskolan/skolan?
Stanna hemma om ditt barn känner sig sjukt, eller är på väg att bli sjukt, med symtom som snuva, hosta eller feber, även med lindriga symtom. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola.

Mitt barn har lindriga förkylningssymptom, ska hen ändå vara hemma?
Ja, alla med symtom på luftvägsinfektion/förkylningssymptom, även lindriga, uppmanas att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta, enligt Folkhälsomyndigheten. Du ska därför hålla ditt barn hemma även vid lindriga symptom på förkylning, såsom exempelvis snuva, hosta, ont i halsen och feber, till dess att barnet är friskt. Vänta minst två dygn efter barnet blivit friskt innan hen går till skolan.

Vi har varit utomlands och nyss kommit hem. Kan mitt barn gå till förskola/skola?
Ja så länge det inte känner sig sjuk så går det bra.

Vi har konstaterad smitta i familjen. Ska mitt barn stanna hemma?
Vid konstaterad smitta inom familjen får bekräftade fall individuella förhållningsregler via infektionskliniken. Eventuellt beslut om karantän för familjemedlemmar tas av smittskyddsläkare. Rektor ska kontaktas.

Mitt barn är infektionskänsligt. Flera i klassen hostar och nyser. Jag känner mig orolig.
Vänd dig till barnets behandlande läkare för rådgivning. Hen känner ditt barn och kan göra en bedömning.

Jag vill att mitt barn ska vara hemma. Får hen vara hemma?
Om ditt barn är fullt frisk och går i grundskolan är det viktigt att barnet går till skolan och deltar i undervisningen. Annars riskerar barnet att få ogiltig frånvaro.
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, som menar att ur ett smiddskyddsperspektiv finns i dagsläget ingen anledning att friska elever ska stanna hemma från skolan.

Om föräldrar eller syskon är sjuka, får barnet då komma till förskolan eller skolan?
Ja. Är barnet symptomfri är hen välkommen till förskolan eller skolan. Vid lindriga symptom ska barnet stanna hemma.

Vid misstanke om smitta av coronaviruset, kommer ni att stänga skolorna och förskolorna då?
I nuläget är det inte aktuellt att stänga några skolor utan vi arbetar med förebyggande åtgärder. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, som menar att det inte finns säkra vetenskapliga belägg för att avstängning av friska skolbarn eller stängning av skolor skulle minska risken för smittspridning i samhället.

Vi följer dock utvecklingen varje dag. Om läget förändras så återkommer vi om det.

Kan barn som går 15 timmar gå till förskolan?
Ja. I dagsläget ser vi ingen anledning till att de inte skulle kunna det så länge som de är friska. Om läget förändras så återkommer vi om det.

Vad gäller för vård av barn (vab) vid misstanke om smitta?
Regler kring vård av barn (vab) finns på Försäkringskassans webbplats.

Var hittar jag mer information gällande rekommendationer för skola och förskola?
På skolverket finns samlad info med frågor och svar om bla. Sjukfrånvaro på nationella prov, prao m.m.

 

Övriga frågor

Vad kan jag göra för att undvika att bli smittad eller smitta andra?

  • Tvätta händerna ofta

Tvätta händerna med tvål och varmt vatten flera gånger under dagen. Tvätta alltid händerna före måltid och i samband med toalettbesök. Smittämnen fastnar lätt på händer och andra ytor som till exempel dörrhandtag. Smittan sprids vidare när du tar någon i hand.

  • Hosta och nys i armvecket

När du hostar och nyser sprids små droppar som innehåller smittämnen. Nys i en näsduk eller i armvecket, så hindrar du smitta från att spridas i luften eller förorena dina händer. Undvik också att ta med händerna i ansiktet eller ögonen.

  • Undvik att röra ögon, näsa, mun

Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun. En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ögon, näsa och mun.

  • Stanna hemma om du är sjuk

Stanna hemma om du är sjuk eller känner begynnande sjukdomssymptom, även lindriga symtom. På så sätt undviker du att smitta människor på bussen, jobbet, i skolan och förskolan eller där du är nära andra. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola.

Var hittar jag mer information om coronaviruset?

Allmänna frågor & svar om coronaviruset finns att läsa på Folkhälsomyndighetens webbplats

 

Sidan uppdaterad: 2020-03-18