Frågor och svar gällande coronavirusfrågor inom förskola och skola

Här hittar du frågor och svar gällande coronaviruset och hanteringen av den i vår kommun.

När ska mitt barn stanna hemma från förskolan/skolan?
Stanna hemma om ditt barn känner sig sjukt, eller är på väg att bli sjukt, med symtom som snuva, hosta eller feber, även med lindriga symtom. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola.

Mitt barn har lindriga förkylningssymptom, ska hen ändå vara hemma?
Lindriga och tillfälliga symtom hos ett i övrigt piggt och opåverkat barn; som till exempel lätt rinnsnuva efter utevistelse eller gråt och/eller enstaka hostningar, ska inte bedömas som symtom på tillkommen infektion och möjlig covid-19. Om besvären visar sig vara bestående över dagen och oberoende av om barnet har vistats utom-eller inomhus, bör det tolkas som tecken på en nytillkommen infektion och barnet bör gå hem eller stanna hemma.

Barn i förskoleåldern ska i första hand stanna hemma om de är sjuka och de behöver inte testas för covid-19.

Vid symptom, även lindriga så ska barnet stanna hemma så länge det känner sig sjukt samt ytterligare två symtomfria dygn. I de fall barnet har varit hemma en längre tid men har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till skola och förskola om det gått minst sju dagar sedan insjuknandet. Ovanstående upprepas vid varje nytt infektionstillfälle.

Vilka symptom är vanligast bland barn för covid-19?
De vanligaste symptomen vid covid-19 hos barn och unga är nytillkommen hosta och/eller feber. Andra vanliga besvär är nytillkomna symtom som halsont, andningsbesvär, generell muskelsmärta, rinnsnuva, nästäppa och huvudvärk. Dessutom är nytillkomna mag-tarmbesvär, framför allt diarré och kräkningar, vanligare hos barn än hos vuxna.

Hur skiljer jag på om mitt barn är smittad eller har vanlig pollenallergi?
Då även covid-19 kan ge milda förkylningssymtom är det svårt att till en början bedöma om dina symtom beror på allergi eller om du smittats av sjukdomen.

Se till att stanna hemma även om du får milda symtom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen. Medicinera som vanligt för din allergi. Om symtomen inte förvärras, medicineringen hjälper och du bedömer att dina symtom sannolikt beror på allergi behöver du inte vara hemma.

Tillkommer nya symtom som du inte kopplar till din allergi eller om du får feber ska du stanna hemma tills dessa symtom försvinner och ytterligare två dagar.

Vi har varit utomlands och nyss kommit hem. Kan mitt barn gå till förskola/skola?
Ja så länge det inte känner sig sjuk så går det bra.

Vi har konstaterad smitta i familjen. Ska mitt barn stanna hemma?
Vid konstaterad smitta inom familjen får bekräftade fall individuella förhållningsregler via infektionskliniken. Eventuellt beslut om karantän för familjemedlemmar tas av smittskyddsläkare. Rektor ska kontaktas.

Mitt barn är infektionskänsligt. Flera i klassen hostar och nyser. Jag känner mig orolig.
Vänd dig till barnets behandlande läkare för rådgivning. Hen känner ditt barn och kan göra en bedömning.

Jag vill att mitt barn ska vara hemma. Får hen vara hemma?
Om ditt barn är fullt frisk och går i grundskolan är det viktigt att barnet går till skolan och deltar i undervisningen. Annars riskerar barnet att få ogiltig frånvaro.
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, som menar att ur ett smiddskyddsperspektiv finns i dagsläget ingen anledning att friska elever ska stanna hemma från skolan.

Om föräldrar eller syskon är sjuka, får barnet då komma till förskolan eller skolan?
Ja. Är barnet symptomfri är hen välkommen till förskolan eller skolan. Vid lindriga symptom ska barnet stanna hemma.

Vid misstanke om smitta av coronaviruset, kommer ni att stänga skolorna och förskolorna då?
I nuläget är det inte aktuellt att stänga några skolor utan vi arbetar med förebyggande åtgärder. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, som menar att det inte finns säkra vetenskapliga belägg för att avstängning av friska skolbarn eller stängning av skolor skulle minska risken för smittspridning i samhället.

Vi följer dock utvecklingen varje dag. Om läget förändras så återkommer vi om det.

Kan barn som går 15 timmar gå till förskolan?
Ja. I dagsläget ser vi ingen anledning till att de inte skulle kunna det så länge som de är friska. Om läget förändras så återkommer vi om det.

Vad gäller för vård av barn (vab) vid misstanke om smitta?
Regler kring vård av barn (vab) finns på Försäkringskassans webbplats.

Var hittar jag mer information gällande rekommendationer för skola och förskola?
På skolverket finns samlad info med frågor och svar om bla. Sjukfrånvaro på nationella prov, prao m.m.

Var hittar jag mer information om coronaviruset?
Allmänna frågor & svar om coronaviruset finns att läsa på Folkhälsomyndighetens webbplats

 

 

Sidan uppdaterad: 2020-09-08