Frågor och svar gällande coronavirusfrågor inom vård och omsorg

Här hittar du frågor och svar gällande coronaviruset och hanteringen av den i vår kommun.

Får jag besöka anhörig på äldreboende?
Just nu gäller besöksförbud på kommunens äldreboenden. Undantag görs om besöket är absolut nödvändigt. Kontakta i så fall personalen på boendet. Tack för visad hänsyn.

Vilka boenden gäller besöksförbud på?
Besöksförbud gäller tills vidare på våra äldreboenden och på våra gruppboenden inom LSS på grund av det rådande läget med coronaviruset. Detta för att skydda de boende.

Det gäller besöksförbud. Kan de boende fortfarande vistas på andra platser än på boendet?
Ja, besöksförbud är inte detsamma som utegångsförbud. Det går bra för de boende att gå ut och uträtta ärende eller själva besöka andra om så önskas.

Kommer alla aktiviteter att ställas in på äldreboenden?
Aktiviteter med externa besökare ställs in tills vidare. Aktiviteter inne på våra äldreboende för våra boende fortsätter som vanligt.

Vad händer med dagverksamheten, är den stängd?
Nej den är öppen som vanligt.

Hur säkrar ni upp verksamheter inom vård och omsorg?
Just nu pågår arbetet med att säkra upp kommunens samhällsviktiga verksamhet utifrån de förutsättningar som krävs just med tanke på coronaviruset. En samhällsviktig verksamhet är äldreomsorg och funktionshinderomsorg. Detta arbete sker samordnat i hela kommunen på uppdrag av den kommunledningen.

Hur planerar socialförvaltningen att lösa vård och omsorg vid ett utbrott av coronaviruset?
Vi har en plan för hur vi ska agera om vi får ett utbrott av smittade och hur vi ska prioritera och agera.

Hur minskar ni risken för att min anhörige ska bli smittad?
Medarbetare som känner symtom som snuva, hosta eller feber ska stanna hemma även vid lindriga symtom. De ska också stanna hemma två dygn efter att de blivit friska. Vi följer också Region Värmlands uppmaning att låta alla medarbetare som jobbar med vård och omsorg att stanna hemma under inkubationstiden i 14 dagar om de varit i ett riskområde.

Sen den 11 mars så har vi också infört besöksförbud tills vidare på våra äldreboenden och gruppboenden inom LSS på grund av det rådande läget med coronaviruset. Detta för att skydda våra äldre och andra känsliga grupper.

Får anställda som varit i ett smittdrabbat område ändå ta hand om min sjuka anhöriga?
Våra medarbetare som som har luftvägssymtom (även mildare) uppmanas stanna hemma tills de är helt friska.

Om ett boende drabbas av smitta, vad gör ni då?
Det är Smittskydd Värmland som hanterar allt som gäller smittade personer och vilka åtgärder som måste göras i den verksamhet som berörs. Vi följer de rekommendationer som vi får av smittskydd.

Sidan uppdaterad: 2020-04-09