Frågor och svar gällande coronavirusfrågor inom vård och omsorg

Här hittar du frågor och svar gällande coronaviruset och hanteringen av den i vår kommun.

Får jag besöka anhörig på äldreboende?
Just nu gäller besöksförbud på kommunens äldreboenden. Undantag görs om besöket är absolut nödvändigt. Kontakta i så fall personalen på boendet. Tack för visad hänsyn.

Vilka boenden gäller besöksförbud på?
Besöksförbud gäller tills vidare på våra äldreboenden och på våra gruppboenden inom LSS på grund av det rådande läget med coronaviruset. Detta för att skydda de boende.

Det gäller besöksförbud. Kan de boende fortfarande vistas på andra platser än på boendet?
Ja, besöksförbud är inte detsamma som utegångsförbud. Det går bra för de boende att gå ut och uträtta ärende eller själva besöka andra om så önskas.

Kommer alla aktiviteter att ställas in på äldreboenden?
Aktiviteter med externa besökare ställs in tills vidare. Aktiviteter inne på våra äldreboende för våra boende fortsätter som vanligt.

Vad händer med dagverksamheten, är den stängd?
Nej den är öppen som vanligt.

Hur säkrar ni upp verksamheter inom vård och omsorg?
Just nu pågår arbetet med att säkra upp kommunens samhällsviktiga verksamhet utifrån de förutsättningar som krävs just med tanke på coronaviruset. En samhällsviktig verksamhet är äldreomsorg och funktionshinderomsorg. Detta arbete sker samordnat i hela kommunen på uppdrag av den kommunledningen.

Hur planerar socialförvaltningen att lösa vård och omsorg vid ett utbrott av coronaviruset?
Vi har en plan för hur vi ska agera om vi får ett utbrott av smittade och hur vi ska prioritera och agera.

Hur minskar ni risken för att min anhörige ska bli smittad?
Medarbetare som känner symtom som snuva, hosta eller feber ska stanna hemma även vid lindriga symtom. De ska också stanna hemma två dygn efter att de blivit friska. Vi följer också Region Värmlands uppmaning att låta alla medarbetare som jobbar med vård och omsorg att stanna hemma under inkubationstiden i 14 dagar om de varit i ett riskområde.

Sen den 11 mars så har vi också infört besöksförbud tills vidare på våra äldreboenden och gruppboenden inom LSS på grund av det rådande läget med coronaviruset. Detta för att skydda våra äldre och andra känsliga grupper.

Får anställda som varit i ett smittdrabbat område ändå ta hand om min sjuka anhöriga?
Våra medarbetare som som har luftvägssymtom (även mildare) uppmanas stanna hemma tills de är helt friska.

Om ett boende drabbas av smitta, vad gör ni då?
Det är Smittskydd Värmland som hanterar allt som gäller smittade personer och vilka åtgärder som måste göras i den verksamhet som berörs. Vi följer de rekommendationer som vi får av smittskydd.

Övriga frågor

Vad kan jag göra för att undvika att bli smittad eller smitta andra?

  • Tvätta händerna ofta

Tvätta händerna med tvål och varmt vatten flera gånger under dagen. Tvätta alltid händerna före måltid och i samband med toalettbesök. Smittämnen fastnar lätt på händer och andra ytor som till exempel dörrhandtag. Smittan sprids vidare när du tar någon i hand.

  • Hosta och nys i armvecket

När du hostar och nyser sprids små droppar som innehåller smittämnen. Nys i en näsduk eller i armvecket, så hindrar du smitta från att spridas i luften eller förorena dina händer. Undvik också att ta med händerna i ansiktet eller ögonen.

  • Undvik att röra ögon, näsa, mun

Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun. En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ögon, näsa och mun.

  • Stanna hemma om du är sjuk

Stanna hemma om du är sjuk eller känner begynnande sjukdomssymptom, även lindriga symtom. På så sätt undviker du att smitta människor på bussen, jobbet, i skolan och förskolan eller där du är nära andra. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola.

Sidan uppdaterad: 2020-03-18