Covid-19 - vad gäller vård och omsorg

Här publiceras verksamhetsspecifik information om covid-19 gällande vård och omsorg.

Bild av en Hemtjänstpersonal i arbetskläder som sitter och samtalar med en brukare ute på brukarens balkong.

Vi följer noga hygienrutiner och har tillgång till extra skyddsutrustning

Vi följer myndigheternas rekommendationer och arbetar utifrån det. Personalen är bland annat extra noga med handhygien och stannar hemma om de känner symptom.

Förutom den vanliga utrustningen så jobbar vi alltid i visir vid möte med andra människor på avstånd närmare än två meter och har tillgång till munskydd om det skulle behövas, vid möte av brukare med luftvägssymptom.

Tillgång till surfplattor på alla avdelningar på våra boenden

På våra äldreboenden finns tillgång till surfplattor utrustade med facetime och skype för anhöriga som vill kunna ha videosamtal med sina närstående. Kontakta personalen på din avdelning för vidare instruktoner.

Tillsammans för trygga besök på Djupängens äldreboende

Hammarö kommun har haft besöksförbud sedan den 11 mars på våra äldreboenden och gruppboenden inom LSS på grund av corona. Besöksförbudet hävdes den 1 oktober och det är nu möjligt att besöka de boende igen.

Besöken kommer dock att ske utifrån tydliga besöksrestriktioner eftersom vi även fortsättningsvis vill undvika att få in smitta på våra boenden. Information har skickats ut till anhöriga. Vi har även tagit fram en film som visar hur vi vill att besöken ska gå till.

Är du i behov av hemhandling?

Vänd dig till en biståndsbedömare för att eventuellt få hjälp med handling en dag i veckan. Våra biståndsbedömare nås mellan kl. 8:30-9:30 och du når dem via kontaktcenter tel. 054-51 50 00.

Träffpunkten i Lillängshamnen tillfälligt stängd

På grund av tillfälligt minskade personalresurser så håller Träffpunkten i Lillängshamnen stängt tills vidare. Vi återkommer när vi har öppet som vanligt igen.

Dagverksamheten Siliviagården tillfälligt stängd

Från och med måndag den 23 november så stängs dagverksamheten Silviagården tillfälligt. Stängningen gäller till och med den 10 december, men kan förlängas.

Förändrade öppettider för Cleveträffen

Cleveträffen har förändrade öppettider med anledning av covid -19. Vi har öppet tisdagar och fredagar mellan klockan 10:00-14:00 då vi genomför aktiviteter utomhus.

Sidan uppdaterad: 2020-11-25