Covid-19 - vad gäller inom kultur och fritid

Här informerar vi om verksamhetsspecifik information gällande kultur och fritid.

Folkhälsomyndigheten har uppdaterat de föreskrifter och allmänna råd som riktar sig till idrottsföreningar


Oavsett ålder är det från den 1 juni tillåtet att träna samt spela match och tävla i mindre omfattning samt att genomföra mindre läger och cuper

Detta gäller från den 1 juni:
Föreningar inom idrott, kultur och fritid bör enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd

  • när det är möjligt hålla träningar och andra aktiviteter utomhus
  • minimera antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt undvika trängsel
  • endast genomföra matcher och tävlingar i mindre omfattning
  • endast genomföra mindre läger och cuper.

Fler ändringar from den 1 juni:

Den 1 juni kommer även ändringar kring pandemilagen börja gälla, som har att göra med matcher och tävlingar som utgör offentliga tillställningar.

  • Vid tävling för idrotter på väg, vatten och i skog tillåts 150 utövare.
  • Vid match/tävling utomhus på avgränsad arena tillåts 500 åskådare om de anvisas sittplats, eller 100 åskådare utan anvisad sittplats.
  • Vid tävling/match inomhus tillåts 50 åskådare om de anvisas sittplats, eller 8 åskådare utan anvisad sittplats.

Liksom tidigare gäller fortsatt begränsningar för antal personer inomhus. Maxantalet får aldrig överstiga 500 personer oavsett lokalens storlek. Beräkning av antalet ska göras utifrån att varje besökare ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan.

Hammarö kommun kommer inte att erbjuda omklädningsrum vid träning eller för hemmalag i några av våra anläggningar

Bortalag erbjuds omklädningsrum utifrån begränsningsförordningen det innebär att varje person skall ha 10kvm till sitt förfogande i omklädningsrummet.
Vaktmästarna kommer att skylta upp hur många personer som får vistas samtidigt i våra omklädningsrum och det är upp till arrangörsföreningen att informera bortalag om möjligheten samt att se till att begränsningsförordningen följs.
Det kommer att finnas möjlighet till att nyttja toaletter på anläggningarna.
De flesta kommuner i Värmland kommer att följa samma princip.
Har ni frågor eller funderingar kring detta kontakta tjänstgörande vaktmästare på 054–51 56 00.

När det gäller resor till- och från träningar och matcher så gäller fortfarande att man skall undvika samåkning men det är av största vikt att inget barn- eller ungdom eller vuxen skall exkluderas från en match pga den inte kan ta sig till matchen då familjen inte har tillgång till bil. Det finns inga förbud men Smittskydd Värmland rekommenderade inte att transportera sig i fulla bilar eller minibussar då vi fortfarande har en omfattande smittspridning.

Vill också uppmana er att fortsatt när det är möjligt hålla träningar och andra aktiviteter utomhus i så stor omfattning som möjligt.

Vi kommer inte öppna upp våra anläggningar för privata bokningar innan sommaruppehållet utan om Folkhälsomyndigheten och Regeringens plan om återöppnande kan följas så kommer detta som först att ske i vecka 31.

Mer information om vad som gäller from 1 juli och efter sommaruppehållet kommer vi återkomma med i slutet av juni.

Om cuper, tävlingar och matcher i mindre omfattning

När man ordnar cuper, matcher eller tävlingar bör en riskbedömning alltid göras. Detta gäller i synnerhet när arrangören tar ställning till hur många deltagare som ska delta och hur många matcher eller tävlingar som ska ordnas.

En riskbedömning behöver göras för hela arrangemanget, dvs. även för exempelvis transport, måltider och andra aktiviteter. Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd bör föreningar endast ordna cuper, matcher och tävlingar i mindre omfattning. Med mindre omfattning avses antingen ett färre antal deltagare, eller ett färre antal matcher eller tävlingar.

Bedömningen av hur många deltagare som kan delta eller hur många matcher eller tävlingar som kan ordnas behöver göras utifrån förutsättningarna för arrangemanget, såsom om det hålls inom- eller utomhus, vilken typ av idrott det handlar om, storlek på eventuella inomhuslokaler och vilka smittskyddsåtgärder som i övrigt är möjliga att vidta. Detsamma gäller för andra personer än de som deltar i cupen, matchen eller tävlingen, såsom medföljande vuxna eller funktionärer m.m. Generellt sett är det möjligt att vara fler personer utomhus än inomhus. Trängsel måste alltid undvikas vilket ska vara vägledande när en match, tävling eller cup dimensioneras och planeras.

Här kan ni läsa mer vad som gäller om man skall genomföra läger - och cuper.

Biblioteket öppet för besök men med vissa restriktioner

Hammarö bibliotek öppnar åter upp för besök men med vissa restriktioner. Varje besök får ta max 15 minuter, alla sittplatser är bortplockade och det får vara max antal besökare inne på biblioteket samtidigt.

För återlämning av böcker så får du gärna fortsätta att lämna dem i bokinkastet som finns på utsidan av huset. Det töms flera gånger om dagen.

Hammarö bibliotek erbjuder extra bokservice
För dig som tillhör en riskgrupp eller inte vill gå in på biblioteket så erbjuder Hammarö bibliotek en extra bokservice. Ring eller mejla dina önskemål så packar de en bokkasse som du hämtar precis innanför dörren till biblioteket. Du når biblioteket på telefon 054-51 52 00 eller biblioteket@hammaro.se.

Mörmo gårds fritidsgård anpassar sin verksamhet

Fritidsgården håller öppet verksamheten på nätet och erbjuder vissa utomhusaktiviteter och fältvandring. Fritidsgården öppnar succesivt för vissa aktiviteter inomhus. Bland annat så kommer det att ges möjlighet att boka gym och danslokal samt hållas aktiviteter i mindre grupper med anpassat antal deltagare åt gången.

Alla är välkomna till den digitala fritidsgården, Mörmo Gård Fritidsgård på discord.com Länk: https://discord.gg/HUQF5kFuq9

För mer information om vad som händer där samt andra saker som ungdomsenheten hittar på, se våra sociala medier.

Har du frågor om hur du når den digitala fritidsgården, kontakta André på telefon 054-51 52 85 eller andre.liljemark@hammaro.se.

Allmänhetens bad stängt tills vidare

På grund av minskade personalresurser så begränsar vi öppettiderna på Sätterstrands badhus. Vi ställer därför in allmänhetens bad tills vidare. Simskolor och andra planerade aktiviteter kommer däremot i nuläget att vara öppet som vanligt.

Sidan uppdaterad: 2021-05-31