Covid-19 - vad gäller i förskola och grundskola

Här publiceras verksamhetsspecifik information om covid-19 gällande förskola och skola.

Tre glada barn ligger ner och läser en bok tillsammans

Mitt barn är sjuk. Behöver det testas?

Barn i förskoleklass och årskurs 1-9 rekommenderas testning om de har symtom som kan tyda på covid-19. På så vis kan de snabbare återgå till skolan om de har ett negativt provsvar och deras allmäntillstånd i övrigt tillåter det.

Barn i förskola 

Barn i förskoleålder rekomenderas i första hand att stanna hemma utan provtagning för covid-19, då provtagningen kan upplevas obehaglig. 

Barn i grundskola 

Barn från förskoleklass till och med årskurs 9 ska stanna hemma från skolan och provtas för covid-19 vid symtom. De ska stanna hemma i väntan på provsvar.

Du bokar tid för test genom att logga in till e-tjänsterna på webbplatsen 1177.seDen som är listad hos en privat vårdcentral kan inte använda e-tjänsten utan ska istället kontakta sin vårdcentral.

16 år eller äldre 

Ungdomar från 16 år bokar egenprovtagning på webbplatsen 1177.se.

Mer information finns på 1177.se på sidan Lämna prov för covid-19. 

Hur länge ska barn och elever i förskolan och skolan stanna hemma?

Vid positivt provsvar

Vid positivt provsvar för covid-19 bör barnet vara hemma i minst sju dygn räknat från den dag det fick symtom. Om barnet av någon anledning blivit provtagen trots att det inte har symtom räknas sju dygn från den dag barnet testades. Barnet behöver dessutom ha varit feberfri och mått bra i minst två dygn.

Om barnet har kvarvarande lindriga symtom som lätt hosta och snuva eller lukt- och smakbortfall men i övrigt känner sig helt friskt, kan det återgå till skola och förskola om det gått minst 7 dygn sedan insjuknandet.

Vid negativt provsvar

Om barnet testats negativt för covid -19 kan det gå tillbaka till skolan så snart det känner sig friskt och piggt igen och inte har någon feber. 

Vid symptom och inget test gjorts

Om barnet har covid-19 symtom som går över inom 24 timmar, och som inte kan förklaras av någon annan känd orsak (till exempel migrän eller allergi), behöver barnet ändå stanna hemma och vara helt symtomfritt i minst 2 dygn innan det kan återgå till skola och förskola. Detta för att försäkra att symtomen verkligen var tillfälliga.

Om barnet inte har testats för covid-19 trots att det haft symtom i mer än 24 timmar som inte kan förklaras av någon annan känd orsak, kan det gå tillbaka till skolan och förskolan 7 dygn efter att det fick symtom om det har mått bra och varit feberfritt i minst 2 dygn. Det gäller också om barnet har kvarvarande lindriga symtom som lätt hosta och snuva.

Vad gäller vid lämning och hämtning på förskola om jag som vårdnadshavare är sjuk?

Person med covid-19-infektion får inte lämna och hämta barn på förskola. Detta gäller även utomhus. Personer med luftvägssymtom som inte provtagits för covid-19 eller som väntar på provsvar får inte heller lämna eller hämta.

Om negativt provsvar för covid-19 föreligger får man lämna och hämta på förskola under förutsättning att man gör detta på ett smittsäkert sätt (helst utomhus). Även andra luftvägsvirus smittar vid nära kontakt.

Behöver barn och elever stanna hemma om någon i hushållet är sjuk i konstaterad covid-19?

Barn och elever som bor med någon som har testats positivt för covid -19 ska stanna hemma från förskola och skola även om de inte har några symptom. De ska stanna hemma i sju dagar räknat från den dag den smittade personen blev provtagen. Om barnet är symptomfritt efter 7 dagar kan det på dag 8 gå tillbaka till förskola och skola. Barnet behöver inte ta prov för covid-19 innan det går tillbaka.

Barn och elever behöver däremot inte stanna hemma om de under de senaste sex månaderna tidigare testats positivt för covd-19 eller testats och har antikroppar mot covid-19.

Barn och elever behöver inte stanna hemma medan personen med symtom väntar på sitt provsvar. Förhållningsreglerna börjar gälla först om provet blir positivt.

Läs mer om Region Värmlands förhållningsregler för hushållskontakter.

Blandad fjärr/distans- och närundervisning för gymnasieskolorna

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att gymnasieskolorna ska bedriva en blandning av fjärr/distans- och närundervisning från den 24 januari och framåt. Mer information om hur det praktiskt kommer att gå till ges av respektive skola.

Vissa undantag gällande undervisning på gymnasienivå finns

Elever som blir särskilt lidande av distansundervisning ska få fortsätta med undervisning i lokalerna. Undantagen från Folkhälsomyndighetens rekommendation gäller även för:

  • praktiska moment som inte kan skjutas upp
  • nationella prov
  • andra examinationer som inte går att genomföra på distans
  • elever på introduktionsprogrammen, inklusive språkintroduktion
  • elever som i övrigt är sårbara vid distansundervisning.

Även gymnasiesärskolan och introduktionsprogrammen omfattas inte av rekommendationen och undervisas fortsatt på plats.

 Läs mer om vad som gäller för din gymnasieskola på karlstad.se

Öppna förskolan stängt

Öppna förskolan håller för tillfället stängt. Mer information om öppna förskolan hittar du här!

Fler åtgärder som görs inom förskola och skola för minskad smittspridning

Förändringar gällande modersmålsundervisning

Modersmålsundervisning för åk F-5 sker genom närundervisning på plats sedan vårterminens start (11 januari). Modersmålsundervisning för elever i åk 6-9 genomförs genom digital distansundervisning tills dess att annat beslut tas.

Anpassningar av kulturskolan

Kulturskolans förbereder för viss återgång av gruppundervisning av bl.a. dans men med särskilda restriktioner för att kunna genomföras på ett coronasäkert sätt.

Anpassningar i samband med hämtning/lämning inom förskolan

Förskolan fortsätter som tidigare med anpassningar vid hämtning/lämning för att minimera kontakt. Information lämnas från enheten till de som berörs.

Inga vårdnadshavare och andra utomstående får vistas i skolan

Grundskolan fortsätter hålla sina lokaler stängda för vårdnadshavare och andra utomstående.

Digitala utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal i grundskolan hålls digitialt via länk.

Sidan uppdaterad: 2021-02-17