Vigsel

Borgerlig vigsel
Borgerlig vigsel förrättas i Hammarö kommun av: 

  • Bengt Tingdahl
  • Christina Ek
  • Louise Warnqvist 
  • Malin Lundqvist

Tid för vigsel avtalas med vigselförrättaren direkt eller genom bokning av tid i vår E-tjänst för bokning av vigsel. Intyg om hindersprövning, som man får på Skatteverket, ska inlämnas till vigselförrättaren några dagar innan vigseln.

I regel förrättas vigseln i något av sammanträdesrummen i kommunhuset 
i Skoghall. Efter överenskommelse med vigselförrättaren kan den äga rum på annan plats inom Hammarö kommun.

Minst två vittnen ska närvara vid vigseln. I samråd med vigselförrättaren kan vigseln utformas som man själv vill. Den förrättas enligt ett särskilt vigselformulär. Formuläret finns i två olika utformningar, ett mycket kort och ett något längre. 

Efter vigseln får paret vigselbevis. Vigselförrättaren underrättar Skatteverket om vigseln. 

Sidan uppdaterad: 2019-07-23 0 kommentarer

Kommentarer

Skriv en kommentar