Hammarö kulturbygd

Hammarö Skärgårdsmuseum ingår i ett större projekt, tillsammans med Hammarö församling, Hammarö hembygdsförening och andra intressenter.Ambitionen är att utveckla hela området kring Hammarö kyrka, det som vi idag kallar för Hammarö Kulturbygd. Området sträcker sig från Hammars uddes nordspets till Södra kyrkogården och är av riksintresse för sitt stora kultur- och naturvärde.

Inom området finns förutom vår vackra gamla kyrka och Skärgårdsmuseet även Hembygdsgården, Sockenstugan från 20-talet, Hammars gård, som numera är församlingshem, och gravhögar från vikingatiden. Dessutom är Hammars udde ett populärt utflyktsmål med sin vackra natur, sina vandringsstigar och ett fågeltorn. Ambitionen är att utveckla Hammarö kulturbygd till attraktivt besöksmål för hammaröbor och turister. Läs mer i broschyren till höger.

Sidan uppdaterad: 2020-07-08