Skage fyr

Sydspetsen på Hammarö är en genuin bit Vänerkust med en fantastisk utsikt över det öppna Vänern. Eftersom den till största delen är oexploaterad och det finns bilväg nästan ända fram är platsen ett populärt utflyktsmål. Här kan njutas av både bad och friluftsliv.

1872 byggdes fyren på Hammarös sydspets som namngavs till Hammarö Skage fyr. "Hammar" betyder klippa eller bergsknalle och med "skage" menas udde. Den byggdes av Anders G. Andersson, bygg- och fyrmästare, på uppdrag av "Wenerns Seglations Direktion" som ägde marken. Han fick dock hjälp av anhöriga att sköta fyren eftersom han ofta var upptagen med andra fyrar runt Vänern. 1907 tillträdde en fyrvaktare vid namn Johan Olsson. 

Hammarö Skage fyr var ingen seglationsfyr utan en varningsfyr. Den hade enbart rött sken och dess uppgift var att varna för de förrädiska Grisskären.

Omkring 1930 ansågs det att det var överflödigt med Skage fyr och det fanns planer på att riva den.

1932 tog några män i Karlstad saken i egna händer och gjorde ett försök att förvärva fyren och dess byggnader. Intresset växte och 1934 köptes tomten med fyr och allt. Föreningen Fyrtornet bildades och tog över förvaltningen av fyr och tomt.

Runt 1960-talet började ornitologerna visa intresse för området och så bilades Hammarö fågelstation. Den drivs av Karlstads Ornitologiska Förening. Under slutet av 1970-talet upprättades en spång och en märkningskur för att underlätta fågelstationens arbete med ringmärkning och information om flyttfåglar. Under senhösten 1991 uppfördes också en informationsplattform vid södra delen av spången.

 

Sidan uppdaterad: 2019-04-02 4 kommentarer

Kommentarer

 • Sören Nyman 2018-07-24 11:29

  Hej ! En sagolik plats som vi var till första gången den 13 juli. Trots att ja nu är 71 år har gått miste om mycket. Med vänlig hälsning Sören

 • HAMMARÖ KOMMUN - Amanda kommunvägledare 2018-07-25 08:29

  Hej Sören! Så roligt att du tycker om platsen och återkommer till Skage fyr! Vi hoppas att du fortsätter att göra det även framöver. Ha en fin dag! Med vänlig hälsning, Amanda, kontaktcenter

 • Sha 2018-09-13 08:45

  Vilka exogena processer skedde i det här område och vilka åtgärder som vidtagits för att undvika denna exogena processer?

 • HAMMARÖ KOMMUN - Hasse kommunvägledare 2018-09-17 15:21

  Hej Sha. Exogena processer som påverkan från is, vatten och vind har tillsammans med landhöjningen bidragit mycket till att forma landskapet i Vänerskärgården. Vad jag känner till så har området vid Skage fyr inte varit föremål för några specifika undersökningar eller åtgärder. Länsstyrelsen ansvarar för naturreservatet på Hammarö sydspets och kan eventuellt bistå med mer utförlig information. Med vänlig hälsning Simon Jonsson, kommunekolog

Skriv en kommentar