Sankt Olofs gryta

På Grytudden finner man "Sankt Olofs gryta". Det är en så kallad jättegryta från istidens slutskede. En sten eller grus har satts i rotation då inlandsisen drog sig tillbaka i slutet av förra istiden och bildade på så vis en grop i urberget. Grytan ingår i en kategori offerkällor, vilka bär helgonet Olofs namn.

Det är här Pilgrimsleden i Klarälvdalen börjar.
 
Pilgrimerna kom med båtar över Vänern och offrade mynt i offerkällan av tacksamhet över att ha klarat sjöfärden. Därefter begav man sig till Hammarö kyrka, i vars närhet man kunde övernatta, för att sen fortsätta pilgrimsfärden med Nidaros (Trondheim) som mål.
Sidan uppdaterad: 2019-04-02 14 kommentarer

Kommentarer

 • Andreas 2014-07-02 18:40

  Det hade varit fint med en skylt som visar vart den ligger.

 • Katarina, kommunikatör 2014-07-03 09:00

  Hej Andreas! Jag skickar ditt önskemål vidare till vår turismansvarige. Tack för tipset! Mvh//Katarina, kommunikatör

 • Wnd 2014-07-25 19:26

  Vilka belägg finns det för att pilgrimer på väg till Trondheim har offrat i jättegrytan?

 • Andreas, kommunikatör 2014-07-29 08:43

  Hej Wnd! Lennart Ekengren, chef på Skärgårdsmusèet, menar att det finns en stark muntlig tradition och övertygelse om att detta skett men att det vetenskapligt inte finns lika stora belägg. Kontakta gärna Hammarö församling på telefon 054-51 24 00 eller Värmlands museum på telefon 054-701 19 00 om du vill veta mera. //Andreas, kommunikatör

 • Wnd 2014-07-30 14:59

  Frågan är hur stark och gammal denna tradition är. Jättegrytan eller källan omtalas av Emanuel S. Ekman 1765, Erik Fernow 1773 och Ludvig Borgström 1845, men utan att den förbinds med vallfart, trots att dessa författare återger många andra dunkla sägner och folkliga föreställningar. Samma tystnad om pilgrimsoffer i jättegrytan råder i Johannes Edströms berättelse om Hammarö kyrka från 1742 och i den redogörelse rörande fornminnen i Hammarö socken som insändes till Anders Lignell omkring 1837. Enligt Edström och Borgström var det sjöfarande som hade offrat i källan. Spekulationerna och gissningarna om pilgrimers anknytning till Sankt Olofs gryta tycks ha tagit fart först under 1900-talet och knutit an till den även i övrigt föga underbyggda historieskrivningen kring ”Pilgrimsleden genom Klarälvdalen”.

 • Lars Johansson 2015-07-18 20:26

  För ett år sedan - juli 2014 - efterlystes skyltning till grytan. Fortfarande i juli 2015 saknas skyltning. Det finns en vacker portal i Edsviken men sedan är det stopp. Under den gångna helgen var vi 5 personer som letade efter grytan. DETTA ÄR JU HELT OTROLIGT ATT KOMMUNEN PÅ ETT ÅR INTE REAGERAT ! Slött ?

 • John 2015-07-29 13:01

  Hur djup är grytan ?

 • HAMMARÖ KOMMUN - Andreas, kommunikatör 2015-07-30 08:29

  Hej Lars! Jag ska undersöka vad som hänt i frågan om skyltning till grytan.

 • HAMMARÖ KOMMUN - Andreas, kommunikatör 2015-07-30 09:37

  Hej John! Jag har ingen uppgift om djupet på grytan men ska söka svar.

 • HAMMARÖ KOMMUN - Andreas, kommunikatör 2015-08-06 08:51

  Hej Lars! Under nästa vecka kommer skyltar tillverkas för att sedan skylta upp vägen till grytan.

 • Carola 2016-07-09 17:53

  Fortfarande ingen skyltning till grytan. Vi guidade ett par dit häromdagen. Vore fint med en markering vart den ligger då den inte är så stor.

 • HAMMARÖ KOMMUN - Elin kommunvägledare 2016-07-11 14:46

  Hej Carola! Jag skickar din synpunkt vidare till skyltansvarig i kommunen, Lars-Åke Tärnbro. Med vänlig hälsning, Elin i kontaktcenter

 • Tomas Sjöberg 2017-08-21 13:49

  Jag saknade också skylt. Finns det skylt men bara från ett håll? Jag kom i riktning från båthamnen.

 • HAMMARÖ KOMMUN - Amanda kommunvägledare 2017-08-21 16:22

  Hej Tomas! Vi tar till oss din synpunkt och kommer att se över möjligheten att sätta upp en till skylt. Med vänlig hälsning, Amanda, kontaktcenter

Skriv en kommentar