Sankt Olofs gryta

På Grytudden finner man "Sankt Olofs gryta". Det är en så kallad jättegryta från istidens slutskede. En sten eller grus har satts i rotation då inlandsisen drog sig tillbaka i slutet av förra istiden och bildade på så vis en grop i urberget. Grytan ingår i en kategori offerkällor, vilka bär helgonet Olofs namn.

Det är här Pilgrimsleden i Klarälvdalen börjar.
 
Pilgrimerna kom med båtar över Vänern och offrade mynt i offerkällan av tacksamhet över att ha klarat sjöfärden. Därefter begav man sig till Hammarö kyrka, i vars närhet man kunde övernatta, för att sen fortsätta pilgrimsfärden med Nidaros (Trondheim) som mål.
Sidan uppdaterad: 2020-06-30