Kulturmiljöer

Runt om på Hammarö finns miljöer som har fått sin prägel av de människor som bott och verkat inom vår kommun. Dessa miljöer kallar vi kulturmiljöer. Det kan vara fornlämningar, jordbrukslandskap eller byggnader.

En kulturmiljö behöver inte vara gammal. Nyare områden och även vår egen tid kan tillföra nya värden till vårt kulturlandskap.

Hammarö har varit en utpräglad fiske- och jordbruksbygd. I början av 1900-talet anlade Uddeholm AB anläggningar för produktion av massa och papper och Skoghall blev en typisk bruksort. Det har skett en mycket omvälvande utveckling.

Till vänster hittar du information om olika kulturmiljöer på Hammarö.  

Sidan uppdaterad: 2019-04-02 1 kommentarer

Kommentarer

  • Øystein Aanestad 2018-11-05 16:07

    Å Stenge Skjärgårdsmuseet for å spare noen ynka kroner er ikke storslått kulturpolitikk, spedielt når kommunen vil väre en skjärgårdskommune med tradisjon

Skriv en kommentar