Budget- och skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivning syftar till att hjälpa dig att hitta lösningar på ekonomiska problem. Graden av insats kan innebära allt från ett kort telefonsamtal till en långvarig kontakt och ett aktivt förändringsarbete.

Hammarö kommun har avtal med Karlstads kommun om budget- och skuldrådgivning. Detta ger Hammarö kommuns innevånare rätt att vända sig till handläggare i Karlstads kommun för att få hjälp av deras budgetrådgivare. Handläggarna för budget- och skuldrådgivning nås via växelnummer 054-540 00 00.    

Sidan uppdaterad: 2020-05-18