Motivation, stöd & behandling vid beroende

Vi är till för dig som är boende i kommunen och vill förändra din livssituation och bryta ett beroende. Det kan bestå av t.ex. alkohol, narkotika och/eller tabletter. Vi erbjuder stöd/behandling vid spelberoende. Öppenvården erbjuder stöd till anhöriga individuellt eller i grupp.

Fokus i arbetet är

 • Att stärka och tro på individens egen förmåga till förändring.
 • Att utgår från varje människas individuella behov och möjligheter att åstadkomma en personlig förändring.
 • Att ta till vara på eventuella resurser i övrig familj och nätverk i syfte att arbeta med hela människan och dess anhöriga.
 • Att ge hopp om att en förändring är möjlig.

 

Så här jobbar vi

 • Vi erbjuder samtalsbehandling och stöd individuellt eller i grupp.
 • Behandling syftar till att hitta egna verktyg att hantera problem inom beroende.  
 • Vi erbjuder stöd till anhöriga och familjer.
 • Vi erbjuder stöd och behandling som riktar sig till spelberoende.
 • Vi erbjuder stöd och samarbete till att ingå i en väl fungerande vårdkedja inom vård, hälsa och behandling.

Vilka är vi

Vi som arbetar i Öppenvården är alkohol- och drogterapeuter, familjebehandlare och behandlingskonsulenter. Vi har bred kompetens inom arbete med olika beroende och med anhöriga.

I vissa fall är en persons missbruk av sådan art att hen utsätter sig själv eller andra för allvarlig fara. En anmälan om att någon far illa av sitt missbruk kan göras till Individ- och familjeomsorgen genom kommunens växel, genom kontaktvägarna här till höger eller via socialjouren efter kontorstid.

Sidan uppdaterad: 2018-09-20 4 kommentarer

Kommentarer

 • Lisa Bjartell 2017-02-28 16:01

  Felstavning av: •Läkemedlesnedtrappning •Alokohol- och drogtreapeut Hälsn. Lisa

 • HAMMARÖ KOMMUN Hasse, kommunvägledare 2017-03-01 08:34

  Hej Lisa! Nu har vi rättat till felstavningarna. Vad bra att du uppmärksammade dem och meddelade oss, tack. Med vänlig hälsning Hasse, kontaktcenter

 • Anette Alexandersson 2018-04-10 07:17

  Denna sida innehåller många fina formuleringar, jag trodde jag skulle få hjälp…ist.finner jag mig akterseglad av kommunen, 30 mil hemifrån. Och när jag kräver svar lr ansvar så tiger man ihjäl saken. Det som nu hänt med de sekretessbelagda handlingarna på Djupsundet, visar med mer än önskvärd tydlighet, hur dåligt organisationen som sådan, fungerar. Det finns en maktfullkomlighet inom denna gren av den kommunala verksamheten, där man ska mötas av respekt utsätts(iaf.jag)man för precis raka motsatsen. Den som är ytterst ansvarig för socialen och dess arbete, är ju socialchefen, politikerna ger mandatet men har inget med själva genomförandet. Jag blev inte förvånad, när denna bubbla flöt upp häromdagen, undrar vad som kommer härnäst…nu när skutan sprungit läck. Vore trevligt med en reflexion från någon i ansvarsposition, t.ex.kommunchefen Caroline Depui…hon har ju utrett mitt ärende till viss del enl.henne själv…jag har dock inte fått veta vad hon kom fram till då man lagt locket på och vägrar redovisa lr ens svara på påstötningar, ruttet att göra så, utnyttja en människas handikapp för att slippa ansvar. Så bara för att ni skriver vackert innebär det i Hammarös fall, att det är ord utan innehåll.

 • HAMMARÖ KOMMUN - Amanda kommunvägledare 2018-04-10 14:54

  Hej Anette! Vi ber dig kontakta Socialförvaltningen direkt för att få svar på dina frågor. Du når ansvarig personal vid Socialförvaltningen via kontaktcenter på telefon: 054-51 50 00. Med vänlig hälsning, Amanda, kontaktcenter

Skriv en kommentar