Öppenvården

Behöver du själv, eller som anhörig, hjälp eller stöd? Det kan handla om att du mår dåligt utifrån exempelvis problem med relation, beroende, psykisk ohälsa eller att du är är i någon form av kris. Öppenvården erbjuder information, råd, stöd, och behandling och vårt arbetssätt bygger på flexibilitet och tillgänglighet och utgår utifrån enskild individ eller enskild familjs behov.

Strandpromenaden 2012-12-12 015.jpg

Vi på öppenvården har ett familjeorienterat arbetssätt där stödet riktar sig till hela familjen. Vi riktar stödet utifrån ditt behov och erbjuder individuella samtal eller samtal utifrån det nätverk och sammanhang du lever i.  

Vi har ett nära samarbete med många av samhällets aktörer exempelvis skola, försäkringskassa samt hälso- och sjukvård. På öppenvården arbetar familje-, ungdoms- och beroendebehandlare. Vi har lång erfarenhet och gedigen kunskap och kompetens. 

Öppenvården erbjuder informationssamtal vid ett tillfälle för att tillsammans göra en första bedömning av hjälpbehov. Vi informerar om olika de behandlingsmöjligheter som kan erbjudas samt vägledning till andra möjligheter och alternativ. Detta informationssamtal kan du få utan att ha ett beslut om insats. För att boka ett informationssamtal, vänligen använd dig av kontaktvägarna du hittar här till höger.   

 

Kontakt

Här finns kontaktuppgifter för mer information.
Läs mer
Sidan uppdaterad: 2020-05-18