Bostadsanpassning

Med ett bostadsanpassningsbidrag kan du göra anpassningar som är nödvändiga för att du ska kunna fungera i ditt dagliga liv. Bidraget kan bara ges för att anpassa fasta funktioner i bostaden och i anslutning till den.

hiss 2.jpg

Exempel på vad du kan få bidrag för:

  • Ramper och ledstänger
  • Breddning av dörrar och borttagning av trösklar
  • Montering av stödhandtag
  • Borttagning av badkar
  • Hiss
  • Automatiska dörröppnare

Bidraget kan inte användas för ombyggnationer som ingår i vanligt bostadsunderhåll eller till reparationer av bostaden.

Kontakt

Läs mer
Sidan uppdaterad: 2020-04-23