Råd och stöd

Stödinsatser av yrkeskunniga som har särskild kunskap om hur det är att leva med stora funktionsnedsättningar. Stödet kan till exempel ges av kurator, psykolog, sjukgymnast, förskolekonsulent, logoped, arbetsterapeut och dietist inom hälso- och sjukvården och är en insats som ges från landstinget.

Råd och stöd ska vara ett komplement till och inte en ersättning för till exepmel habilitering, rehabilitering och socialtjänst.

Sidan uppdaterad: 2019-06-25 0 kommentarer

Kommentarer

Skriv en kommentar