Ledsagarservice

Ledsagarservice ska ses som ett led i strävandet att underlätta för den ensklide att ha kontakter med andra och delta i samhällslivet. Den ska vara personligt utformad och tillgodose behoven av att exempelvis delta i fritidsaktiviteter och kulturliv, besöka vänner eller för att komma ut på en promenad.

Sidan uppdaterad: 2019-10-04 0 kommentarer

Kommentarer

Skriv en kommentar