Daglig verksamhet

Två män i arbetskläder som kastar en uttjänt rullstol i en återvinningscontainer en solig dag

Daglig verksamhet är till för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig. Det kan till exempel vara att delta i verksamhet på dagcenter eller annan sysselsättningsverksamhet. Daglig verksamhet är en insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

De egna behoven styr hur verksamheten utformas

Den dagliga verksamheten ska utformas individuellt med hänsyn till den enskildes funktionsnedsättning. Verksamheten ska erbjuda den enskilde stimulans. utveckling, meningsfullhet och gemenskap.

I Hammarö kommun finns två dagliga enheter:

 

Nolgårds aktivitetscenter

Nolgårds aktivitetscenter är av habiliterande och funktionsupprätthållande karaktär. Alla brukare har individuella dagsscheman och arbetsplatser med individanpassade arbetsuppgifter. Mycket av träningen sker på en basal nivå. I lokalerna finns utrymmen för sinnestimulernade aktiviteter som vita rummet, musiksäng, bollhav mm. Dessa funktioner används vissa kvällar i veckan av brukare som har behov av att vara där själva.

Triaden i Skoghalls centrum

  • Innegruppen 
  • Utegruppen 
  • Björkhagsgatan 6

Inriktningen på Triaden är allt från habiliterande, funktions bevarande till mer produktiv verksamhet. Ett samarbete finns med Röda Korset där man tar hand om och frächar upp kläder och saker som säljs i deras andra handsaffär. Man tvättar även åt pensionärer på Björkhagsgården, utför förpackningsarbeten av olika slag, tvättar åt en damfrisering med mera. Utegruppen utför olika trädgårdsarbeten och hjälp inom Hammarö kommun med bland annat flytthjälp. 

Kontakt

Här finns kontaktuppgifter för mer information.
Läs mer
Sidan uppdaterad: 2020-05-04