Bostad med särskild service för vuxna

Två kvinnor, en brukare som får stöd av personal med att laga mat.i sitt kök

Vuxna personer som omfattas av LSS-lagen har enligt LSS § 9:9 rätt till bostad med särskild anpassad service. En sådan bostad kan utformas på olika sätt: servicebostad, gruppbostad och särskilt anpassad bostad.

På servicebostad och gruppbostad ges tillgång till personlig omvårdnad och stöd. I en servicebostad kan även du bo som har stöd av personliga assistenter.

Sidan uppdaterad: 2020-04-28