Stöd och service enligt LSS

LSS-lagen är en rättighetslag till människor med vissa funktionsnedsättningar. Lagen möjliggör för dig som omfattas av LSS att leva ett gott liv. Lagen är ett komplement till andra lagar som ger människor med omfattande funktionsnedsättningar möjligheter att få det stöd och den service de har behov av i sin dagliga livsföring. Meningen är att insatsen ska bidra till möjlighet att leva som andra.
 
Vem kan få stöd och service enligt LSS?
1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande 
    tillstånd.
 
2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässig  
    funkionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre 
    våld eller kroppslig skada.
 
3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska 
    funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om
   de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga 
   livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

Den som inte omfattas av LSS personkrets kan få hjälp av socialtjänstlagen. 
 
Att ansöka
För att ansökan tar du kontakt med LSS-handläggare vid biståndsenheten. Det stöd du kan få ges i form av tio olika insatser:

Sidan uppdaterad: 2019-05-28 0 kommentarer

Kommentarer

Skriv en kommentar