Funktionsstöd

Här kan du hitta information för dig som har en funktionsnedsättning eller för dig som är förälder eller annan anhörig till en person med funktionsnedsättning.

Här finns en del samlad information om anhörigstöd, bostadsanpassning, färdtjänst och hjälpmedel men också information om hur du kan kontakta våra LSS-handläggare för att ansöka om insatser enligt lagen om stöd och service (LSS)

Sidan uppdaterad: 2020-05-05