Hot och våld

Ingen ska behöva känna sig rädd eller hotad. Ingen ska bli slagen, våldtagen eller tvingad till sexuella handlingar. Är du själv, någon anhörig eller kamrat, utsatt för hot eller våld?   

Kontakta då socialtjänsten i Hammarö. Vi finns till för att lyssna, stötta och hjälpa och vi samarbetar med bland annat Alla kvinnors hus, Polisen och Brottsofferjouren. Du kan vara anonym om du vill.

 
Socialjouren
Telefon: 054-540 50 54 eller 054-540 54 14
Socialjouren handlägger akuta sociala ärenden när ordinarie socialtjänst har stängt. Det gäller ärenden som inte kan vänta till socialtjänstens ordinarie öppettider. Det kan till exempel handla om barn som far illa, våld i nära relation eller missbruk.  

Söndag - torsdag klockan 16.30-24.00, beredskap i hemmet fram till klockan 06.00
Fredag - lördag klockan 16.00-01.30, beredskap i hemmet hela dygnet  


Alla kvinnors hus
054 - 18 30 34
Kvinnofridslinjen
020-50 50 50
Kvinnojouren i Karlstad arbetar för att kvinnor och barn som blivit utsatta för våld och övergrepp ska bli väl omhändertagna, bli sedda och få bästa möjliga skydd, stöd och hjälp.

 • Om du är utsatt för hot, misshandel (psykisk, fysisk, sexuell eller ekonomisk) och behöver stöd och någon att tala med.
 • Om du snabbt behöver skyddat boende.
 • Självhjälpsgrupper för dig som varit utsatt.
 • Du kan vara anonym om du vill, vi har tystnadslöfte och är inte knutna till någon myndighet.Samtalsakuten
054 - 18 00 50
SamtalsAkuten vänder sig till människor i akut livskris. Om du drabbas av sorg, separation, arbetslöshet, existentiell kris eller andra dramatiska händelser i ditt liv, kan SamtalsAkuten erbjuda en möjlighet att bearbeta den uppkomna krisen.


Krismottagning för män
054 - 18 01 54
Vänder sig till dig som är man och har behov av samtalsstöd. Om du behöver hjälp med att hantera aggressivitet, problem i nära relationer eller andra livskriser som du vill tala om har du möjlighet att göra det antingen med en manlig eller kvinnlig samtalskontakt. 
Din första kontakt sker via telefon och du kan vara anonym. Kostnaden för varje besök är 120 kr.


Brottsofferjouren Värmland
054 - 18 28 88
info@varmland.boj.se
Brottsofferjouren Värmland är en politiskt och religiöst fristående förening. Huvuduppgifterna är att ge medmänskligt stöd åt brottsoffer, samt att fungera som hjälp och trygghet för vittnen som kallas till rättegång vid ting- eller hovrätt.
Kontakten med Brottsofferjouren Värmland är avgiftsfri och skyddad av ett tystnadslöfte. 

Stöd till dig som utsatts för brott, blivit vittne till brott eller är anhörig/närstående till brottsoffer.

Brottsofferstöd står för:

 • Medmänskligt stöd av någon som lyssnar och förstår
 •  information om polisanmälan, rättsprocess och ersättningsfrågor
 • Hjälp i kontakten med myndigheter och försäkringsbolag
 • Stöd i samband med rättegång

Brottsförebyggande Centrum i Värmland
070-788 59 31
diskriminering@bfciv.se
Upplever du dig diskriminerad eller trakasserad? Kontakta Brottsförebyggande Centrum i Värmland. Vi arbetar med antidiskrimineringsverksamhet och ger dig kostnadsfritt råd och stöd. Vi har tystnadslöfte och rådgivning kan ske via telefon, e-post eller ett personligt möte.

Vittnesstöd
054-18 75 75
vittnesstod@varmland.boj.se
Brottsofferjouren Värmland har stödpersoner i väntsalen på Värmlands tingsrätt. Av dem får du som vittne, målsägande eller anhörig till någon av parterna information om hur en domstolsförhandling går till och om det praktiska i samband med denna. De kan vid behov erbjuda avskildhet i ett separat rum.

Rådgivningen Stella
0735 - 84 91 45
stella@varmland.boj.se
Stella erbjuder stöd och rådgivning till individer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Även anhöriga eller närstående kan få stöd och råd.

 • Enskilda samtal och rådgivning till stödsökande
 • Kartläggning av individens situation och behov
 • Riskbedömning
 • Individuell handlingsplan
 • Förmedla kontakter
 • Uppföljning 
 • Rådgivning i enskilda ärenden.

 


BRIS - Barnens rätt i samhället
116 111
Till Barnens Hjälptelefon kan alla under 18 år ringa och prata med en vuxen om vad som helst. Det är gratis och ditt nummer syns inte på våra telefoner. Man kan inte heller se på telefonräkningen att du har ringt. Du behöver inte tala om vem du är och du bestämmer själv vad du vill prata om. Behöver du mer hjälp av oss, be att få prata med ett BRIS-ombud.

Om du vill kan du också mejla till vuxna på BRIS-mejlen. Ingen kan se där heller vem du är, men du behöver registrera dig för att kunna mejla.

Sidan uppdaterad: 2019-01-03 12 kommentarer

Kommentarer

 • Marie 2014-07-09 19:01

  Samma dåliga information som det varit sedan 2005

 • Elin, kontaktcenter 2014-07-11 07:52

  Hej Marie! Informationen är allmän hållen på sidan. Med information om kontaktuppgifter i första hand, då olika individer som drabbas kan vara i behov av olika insatser. Men är det någon specifik information som hon saknar får du gärna kontakta kontakcenter på telefon: 51 50 00. Med vänlig hälsning, Elin i kontaktcenter

 • Marie 2014-07-19 10:44

  Det jag saknar är att kommunen lever upp till informationen som skrivs på sidan. Det har inte och finns inte någon med rätt kompetens i kvinnofridsfrågor i kommunen. Vad ni än väljer att skriva på er sida så finns inte hjälpen. Har begärt att få ta del av era riktlinjer men inget gehör. Det är allmän handling så det är mkt illa.

 • Läsare 2014-07-24 09:48

  Har kommunen utvärderat sin information? Om verklighet och info går hand i hand? Eller är det därför som man väljer att inte lämna ut allmänna handlingar? Dags för granskning... ???

 • Läsare 2014-07-24 09:55

  Undrar om dessa kommentarer kommer rensas bort..?

 • Läsare 2014-07-24 10:01

  Får den inte! Detta är också en allmän handling! Inkommen till kommunen och ska diarieföras! Spännande detta kan bli eftersom det verkar vara dåligt med kompetensen.

 • Elizabeth Johansson, arkivarie 2014-07-25 11:34

  Det är riktigt att kommentarerna anses som inkomna och allmänna handlingar. Alla allmänna handlingar måste däremot inte diarieföras om de istället hålls ordnade på sådant sätt att det utan svårighet kan fastställas om och när en handling inkommit. Undantag får även göras för handlingar av uppenbart ringa betydelse för verksamheten, exempelvis vissa inbjudningar, förfrågningar eller SPAM. De handlingar som måste diarieföras är de som beläggs med sekretess. Vissa allmänna handlingar får gallras, det vill säga förstöras, men det måste göras i enlighet med gällande gallringsbeslut.

 • Läsare 2014-07-26 16:58

  Kopia på insänd begäran om allmänna handlingar 9 juli: Hej Jag vill be er mejla över Hammarö kommuns riktlinjer i arbetet gällande våld i nära relationer. Önskar också få datumet för riktlinjernas ikraftträdande. Begär också kopia på kommunens samarbete med kvinnojourer, dokumenterade rutiner om bla ärenden och hur dessa initieras mellan parterna. Den beskrivande redogörelsen som parterna överenskommit om, den finansiella biten kommunen och kvinnojouren emellan. Förutsättningar och ev hinder för att få ett skyddat jourboende? Insatser generellt på kort sikt och lång sikt. Handläggningstid i ärenden rörande barn och handläggningstid ide fall det rör en vuxen kvinna som saknar barn. Slutligen önskar jag namnet på den inom kommunen som ansvarar för kvinnofridsfrågor och utbildar sina medarbetare? Tack på förhand och på återseende

 • Andreas, kommunikatör 2014-07-29 14:35

  Hej Marie! Din begäran har inkommit till oss och tf Socialchef Per Söderberg kommer att kontakta dig idag 29/7. Handlingar och svar kommer att översändas enligt överenskommelse med honom. //Andreas, kommunikatör

 • Läsare 2014-07-29 15:01

  Tack

 • Marie 2014-08-07 14:52

  Först en rättning av mig av mig själv då det var den 7 juli min begäran om allmänna handlingar skickades in. jag har nu erhållit de handlingar jag efterfrågat och hoppas de omarbetas/justeras för att vara okej som underlag. Det saknas nämligen mkt av kommunens skyldigheter i dessa. Men de har petential till att kunna bli ett bra material som borde ha funnits under alla år då lagstiftningen som rör våld och brott inte är ny. Enda förändringen var ett förtydligande från bör till skall 2007. Dessutom saknar jag fortfarande info och kunskap om vad kommunen erbjuder för stöd? Samtal, krisstöd osv som angetts på webbsidan sedan dagen innan landets kommunala sidor skulle ses över gällande den biten. Jag ringde redan då för stöd men ingen hade ens vetskap om att detta var något man på webbsidan sade sig erbjuda. Hoppas nu att ni arbetar mot ett positivt mål där ingen mer ska motarbetas i försök till att få stöd och hjälp. Invånarna har inget brett utbud att välja ifrån då vi är förvisade till er enbart. Hoppas min kritik kan leda till att det blir en liten bättring iaf. Mvh Marie

 • Marie 2014-09-13 08:25

  Uppsala kommun undrar vad ni sysslar med... Mitt funktionshinder som ni tvärt struntade i då jag flydde "fel"dag enligt er. Tacksam över att det finns proffs på denna typ av PTSD på akademiska och kunskapen de besitter om vad detta inneburit för min dotter och mig. Hoppas ni är glada över att ha den lille tjuven och punfaren som misshandlar och mordhotar kvar istället. Mvh

Skriv en kommentar